יריחונות אחרונות

כתב: ירון שובל

Big image

כיבוש יריחו - מתי איך ולמה

מראיין: אתה יכול להסביר לנו קצת על הרקע ההיסטורי?

בהחלט. יריחו הייתה עיר המבצר הראשית בדרכם של בני ישראל. לפני המלחמה על יריחו הבטיח ה' ליהושע כי יצליח במלחמה. זה נשמע פשוט, אך השם מכתיב להם דרך מדויקת שבה צריך לכבוש את העיר:

א] תקיפו את העיר פעם אחת שישה ימים ברצף

ב] ביום השביעי הכהנים שמסיבים את העיר איתכם יתקעו בשופרות

ג] כשאתם שומעים את כל השופר, כל העם יריע תרועה גדולה ואז - יפלו החומות.

מראיין: מעניין. אך איך התבצע הכיבוש?

בדרך נס. לא ניתן להסביר איך בדרך הגיונית. ניתן להגיד שהסיפור בתורה לא משאיר פתח לדמיון של הקורא. נו יכולים לתאר לעצמנו את חרדתם של תושבי יריחו, הפוחדים מבני ישראל, ורואים אותם מקיפים את החומה, ואת הכוהנים תוקעים בשופרות. וכך יום שני ושלישי ורביעי וחמישי ושישי, עד ליום השביעי, שבו הקיפו את העיר שבע פעמים. הכוהנים תוקעים בשופרות, העם מריע, והחומות נופלות תחתיהן.

מראיין: אבל לא הבנתי דבר אחד. מדוע היה כיבוש יריחו בדרך נס לא כמו כיבוש שאר הערים?

קשה לענות על שאלה זו במאה אחוז, אך יש הסבר. בני ישראל פורצים בכיבוש יריחו את "מנעולה של ארץ ישראל". כיבוש יריחו הוא הכיבוש הראשון, והוא יטביע את חותמו על כיבוש הארץ. וכיבוש זה אינו נעשה בידי אדם. כיבוש זה - כולו נס, כולו בידי ה'. הוא ממשיך לימים אחדים את ההנהגה בדרך של נס שישראל זכו לה בתקופת הנדודים במדבר ובמעבר הירדן, נס המראה כי יש יד המכוונת את תולדות ישראל ואת כיבוש ישראל.

מראיין: אמרת שהמלחמה נמשכה שבעה ימים. האם היא התקיימה גם בשבת?

כן. למעשה, הכיבוש עצמו התקיים בשבת.

למרות שזה נשמע רע, יש רשות מהתורה להלחם בשבת. לא להתחיל מלחמה בשבת, אלא להמשיך מלחמה שהחלה באמצע השבוע בשבת. זאת כמובן במלחמה שאינה מצווה, ושלא התגוננות או מלחמה. מפה גם הראיה בתלמוד: כיבוש יריחו.

תודה לך על הזמן.

Big image