PREHISTORIA

Hecho por Uxía Castro

Paleolítico

Comezou en Europa hai un millón de anos

.vivian de a caza , a pesca,e da recolecion de froitas silvestres

.eran nómades organizábanse en grupos que se trasladaban frecuentementeen busca de alimentos.

.utilizaban feramentasque traballaban en óso, pedrae madeira e fabricaban armas

Neolitico

comenzou cara o ano 8000 a C

.a vida sedentaria

.o desenvolvemento tecnoloxico

Idade dos metais

iniciouse cara o ano 3500 a C

.se realizaron as primeiras ferramentasde metal de cobre de bronce e de ferro

.xurdiron as primeiras cidades