בית אב"י אבן יהודה

כיתות ו

vngavmnvhmvbcvb

מעהמהיצנצנת

צלה

יצ

הנ

הנ

הנצ

ה

צ

הנ

ה

צה

צ

הצ

ה

צ

הצ

הנצה

Big image
The Homeless Man VS Homeless Child! (Social Experiment)