עבודת הגשה - עשר המכות

מגישים: נדב ביטרן ועידו קליינר

ציטוטים מההגדה ומספר שמות

2 ציטוטים המופיעים גם בהגדה וגם בספר שמות
1) "הבה נתחכמה לו פין ירבה והיה כי תקראנה מלחמה ונוסף גם הוא על שונאינו ונלחם בנו ועלה מן מארץ".

פירוש: פרעה מפחד שבני ישראל הרבים יותר מהמצרים יתחילו למרוד בשלטון המצרי ידיחו את פרעה וישלטו במצרים חששו של פרעה הוא פרנואידי ללא כל סיבה מציאותית, מפני שבני ישראל תמיד היו נאמנים למצרים ולא חשבו כלל למרוד
2) "וישימו עליו שרי מיסים למען ענותו בסבלותם ויבין ערי מסכנות את פתם ואת רעמסס"
פירוש: פרעה שם שרי מיסים להשיח על בני ישראל בעת עבודתם. בני ישראל בנו לפרעה ערי מסכנות לדוגמא: פתם ורעמסס

הטקס המשפחתי

נדב ביטרן: במשפחתי קוראים את המכות לפי סדר גילאים מהקטן לגדול הכי קטן אומר מכת דם והכי גדול אומר

מכת בכורות.

עידו קליינר: במשפחתי קוראים כולם את שמות המכות ביחד. אחרי כל מכה שופכים קצת יין לכוס. לאחר מכן קוראים את 10 המכות בקיצורים דצ"ך ע"דש בא"חב ואחרי כל קיצור שופכים מעט יין לכוס

חקר על 10 המכות

המכות שבחרנו הן: מכת חושך ומכת כינים

מכת חושך

  • מקום המכה בתנ"ך - ספר שמות פרק י' פס' ט"ו

תיאור המכה - פרעה עדיין לא משחרר את בני ישראל אחרי 8 מכות. משה ניגש אליו ואומר לו שיהיה חושך מוחלט על כל המצרים במשך 3 ימים. במהלך המכה היתה האפלה מוחלטת על מצרים, כאשר רק לבני ישראל היה אור. המכה פגעה קשות במצרים מפני שבלי אור במשך שלושה ימים המצרים בעצם לא יכלו לעשות כמעט כלום.

אזהרה לפני המכה- לפני המכה לא הייתה אזהרה ומכה זאת הגיעה מיד אחרי מכת ארבה.

פגיעת בנ"י מהמכה- בני ישראל כלל לא נפגעו מהמכה מפני שהחושך היה רק על המצרים ולהם היה אור

תגובת פרעה למכה- פרעה השתכנע זמנית לשלח את בני ישראל לחופשי, אך ללא הצאן והבקר שלהם.

מסקנות מהמכה- מהמכה הסקתי שמשה מתחיל לשבור את פרעה ומתחיל להתקרב לשחרור בני ישראל מעבדות מצרים לחירות.
מכת צפרדע

מקום המכה בתנ"ך- ספר שמות פרק ז' פס' י"ב

תיאור המכה - במהלך המכה מתפשטות ברחבי מצרים כמויות אדירות של כינים הגורמות למצרים ולפרעה סבל רב

פגיעת בנ"י מהמכה - גם בנ"י נפגעים מהמכה משום שהכינים מגיעות גם אליהם ומזיקות גם להם

אזהרה לפני המכה - משה מזהיר את פרעה לפני המכה ואומר לו שעם ישחרר את בני ישראל לא יטיל את המכה על מצרים , פרעה עונה בשלילה ומשה מטיל על מצרים את מכת הכינים.

תגובת פרעה למכה - עוזריו של פרעה מציעים לו לשחרר את בני ישראל אבל פרעה לא מוותר ומחליט לשאת בסבל ללא לשחרר את בני ישראל ולקבל את השלכות המכה.

מסקנות מהמכה - מהמכה אנו מסיקים שפרעה לא רוצה לשחרר את בני ישראל בכל מחיר ומוכן לסבול כמה שצריך בשביל זה ובנוסף לכך לפרעה בכלל לא אכפת מדעות העוזרים שלו.