Woordsoorten

8 woordsoorten uitgelegd

Zelfstandig naamwoord

Het zelfstandig naamwoord heeft twee kenmerken:

- je kunt er een lidwoord voor zetten: de, het, een;

- je kunt het (meestal) in het meervoud zetten.

Lidwoord

We kennen drie lidwoorden: de, het, een

Zelfstandig werkwoord

De meeste werkwoorden zijn zelfstandige werkwoorden. Deze werkwoorden kunnen zelfstandig (zonder andere werkwoorden) in de zin staan. Een zelfstandig werkwoord bevat de belangrijkste betekenis van een werkwoordelijk gezegde.