יערות הגשם

הריאות הירוקות

נועה דן ודיויד


חשיבותם של השטחים הירוקים לאיכות החיים בעיר, רבה:
* הם מתַפקדים כ"ריאות ירוקות" של העיר – הצמחייה שלהם קולטת את הפחמן הדו-חמצני הנפלט מכלי הרכב, ופולטת לאוויר חמצן. כך השטחים הירוקים מסייעים לטהר את האוויר בעיר, בדומה לריאות המטהרות את גוף האדם.
* הם מאפשרים לתושבים לקיים פעילויות ספורט, לערוך פיקניקים, לקיים מופעים פתוחים ועוד.
* הם מאפשרים לתושבים להימצא בסביבה ירוקה וכך "לנוח" מהנוף האופייני לעיר – אבן, בטון ואספלט.
* הם מאפשרים למֵי הגשמים לחַלחֵל לאדמה, וזאת בניגוד לשטחים הנרחבים המכוסים אַספַלְט, שאינם מאפשרים זאת.
* הם יוצרים הפרדה בין עיר לעיר ובין אזורים שונים בעיר.
* הם משַמרים עֶרכֵי טבע ונוף.
יערות הגשם HD