המהפכה הצרפתית

גורמים, תהליכים ותוצאות

המנון צרפת
Big image
המהפכה הצרפתית גורמים והשלכות