Andragoogika praktikas

Tagasiside grupitöödele

Märkamisi kursuselt...

Kursus Andragoogika praktikas on jõudnud lõpule ning aeg on tagasivaadata tehtule ka tuutoritena ja õppejõuna.

Meie jaoks oli see kursus esmakordne kogemus koos töötada, sest tavapäraselt oleme üheskoos teistes rollides. Samuti oli esmakorde kursus ise, mille käigus proovisime teieni tuua andragoogiks olemist ja toetada teid andragoogiks saamisel. Õppekäigud ja arutelud aitasid märgata ja mõista andragoogi töövaldkonda ja selle keerukust, kuid samas ka võimaluste rohkust.

Kursuse ülesannete juures märkasime, et töö tekstidega vajab veel harjumist ning viimasel hetkel kätte võetud tekstide lugemine nõuab enam pingutust kui ilmselt te arvata oskasite. Kindlasti on oluline, mitte vaid teksti lugemine vaid eelkõige püüd seda mõista ja eelkõige tähtis on oskus küsida ja kahelda selles mida loed, kuuled, näed ja koged. Lisaks ajajuhtimise olulisusele ja tööle tekstidega on vajalik oskus ka tööde korrektne vormistamine ning viitamine. Ajakirja koostades õppisite ka koostööd, mida õpingute käigus tuleb kogeda veel ja veel. Oma grupi väärtustamine ja kaaslaste märkamine on andragoogile oluline resurss ka edaspidi.

Soovime teile põnevust ja avastamist täis õpinguid!

Ajakiri: Hea andragoog

http://heaandragoog.wordpress.com/

Ajakirjast leiab palju häid lugemissoovitusi, mis on kindlasti ka teistele andragoogidele kasulik teadmine. Kahjuks hakkab esimesena aga silma suurel hulgal trükivigu, mis lugemiselamust takistavad. Märkame, et ajakirjas on vähesel määral teie endi poolt loodud sisu, mistõttu jäi lugejana mulje nagu oleks kirjutatud kiirustades ning veidi pealiskaudselt. Lisaks oli esitlus lühike ja väga selget ülevaadet ajakirjast või teie seisukohtadest ei andnud. Oleks tahtnud näha veidi rohkem tutvustamist, mis ajakirjas sisuliselt on ja miks see seal oluline on. Loomulikult võime lugeda edasi ajakirjast, kuid lugejat kutsub lugema see, kui ta vähemalt põgusalt teab, millest kuskil peatüki all juttu. Positiivne oli see, et ajakirjast võis leida huvitavaid videosid, intervjuusid ja tekste, mis annavad sisendi edasimõtlemiseks.

Klassikute rubriigis võiksite avada, miks üks või teine klassik on andragoogika valdkonnas oluline, miks väärib nime klassik. Ainult pilt ei anna lugejale olulist informatsiooni. Lisamaterjalis väljatoodud pilt vajaks seletust, et oleks lugejale mõistetav, samuti võiks iga lisamaterjali juurde kirjutada, miks üks või teine materjal välja on toodud. Rubriik „Meist“ on küll hea, kuid sisu järgi peaks olema esimene leht, hetkel jääb ta sissejuhatusena teiste lehtede keskele.

Artikklis „Mis on täiskasvanu haridus?“ olete teinud originaal artikklist suurel hulgal copy-paste ning puudub teiepoolne panus. Tore, et olete leidnud erinevaid videosid täiskasvanute õpetamise kohta, kuid ka neil võiks olla põhjendus, miks üks või teine video on välja toodud. Positiivne, et olete leidnud erinevaid kodulehekülgi nii Eestist kui välismaalt, mille juurde on hea hiljem tagasipöörduda.

Blogi keskkonna üheks miinuseks on see, et kõige uuemad postitused ilmuvad esimestena ehk käesolevat ajakirja lugedes peaks alustama lehekülje alt, mis on lugeja jaoks ebamugav.

Edasiseks soovitaks leida aega ja võimalusi kokkusaamiseks, sest selliste tööde puhul on see siiski vajalik. Seda eriti seetõttu, et esitluse järel kõlas osadelt grupiliikmetelt just omavaheliste kohtumiste ja koostöö osas kriitikat. Mõistsime, et tunti puudust omavahelisest arutelust, kokkusaamistest ja koostööst.

Ajakiri: Keeruta

http://issuu.com/anbak12/docs/ette_taha_vasakule_paremale

Tore, et olete leidnud ajakirjale niivõrd põneva nime ning selgitanud ka seda, mis peitub nime taga. Lisaks toredale nimele väärib tähelepanu ka tiitellehe „allkiri“ – „Andragoogika ajakiri aastast 2012“. Idee ja lahendus väga omanäoline, mis peegeldab andragoogi töö erinevaid tahke.Andragoogika valdkond ongi selline mitme suunaga positiivses mõttes keerutamine ja sageli peab andragoog oma töös oskama näha nii ette, taha, vasakule kui paremale.

Hea, et olete ajakirjale sisukorra loonud, tänu millele saavad lugejad kohe aimu, millest ajakiri räägib. Ka ajakirjas sees, võiksite ära tähistada kus üks vaade lõppeb ja teine algab. Olete väga toredasti kirja pannud autorite iseloomustuse, mis lisab ajakirjale isikupära. Peatükk andragoog seletab ka tavainimesele kes on andragoog ning milline on tema töö, olete leidnud kena ülevaate. Veidi häiris läbivalt andragoogika mõiste seletus – täiskasvanupedagoogika. Erinevates allikates on seda kritiseeritud üha rohkem ja andragoogika mõiste on tegelikult palju laiemalt seletatav. Edasiseks lihtsalt igasuguste erialaste mõistete suhtes olla hästi kriitiline ja tähelepanelik!

Suureks plussiks on see, et olete kajastanud seminari Fookus Kvaliteedil ning teinud sellest väga hea ja täpse kokkuvõtte. Teie endi poolt koostatud „ema räägi mulle mida sa arvad andragoogikast“ oleksite võinud kujundada arvamuslooks ning samuti kõikidel intervjuudel võiks lõpus olla analüüs, nii, nagu Maarjaga tehtud intervjuul on. Tundub, et õppekäikude kajastamise järjekord on läinud segamini- kõigepealt tuleb Loovuskohviku ja Väitlusseltsi kokkuvõte ning alles siis pealkiri õppekäigud.

Ajakirja oli meeldiv ja huvitav lugeda ning üllatuda, kui hästi oli tuntav grupi koostöö. Nagu te ise ka pärast eritlust rõhutasite, et igaüks oli oluline ning omavaheline suhtlus oli tihe. Nii tulebki asja võtta, sest andragoogid peavad väga tihti koos toimima ja teistega arvestamise oskus on oluline.

Ajakiri: Noored andragoogid

http://andragoogid.weebly.com/

Ajakiri on vormilt haarav ja visuaalselt väga atraktiivne. Ajakirjas oli väga palju huvitavat ja isikupärast (isetehtud luuletus, nipid ja nupukesed andragoogile, pilt jne). Ajakirja sissejuhatus on põnev ja kaasahaarav, kutsub lugema. Ajakirja struktuur on selge ja arusaadav. Suureks plussiks on kindlasti see, et kõik ajakirjas kirjutatu on teie oma looming. On tore, et olete loonud teooriale tuginedes teaduslike tekste kui ka pakkunud lugejale meelelahutust luuletuse, karikatuuri ja nippide näol. Tekstid olid sisukad ning seotud omapoolse analüüsiga. Tekstides olid olemas peaaegu korrektsed viited. Tore on ka see, et olete inimesi filmimas käinud ja uurinud ka nii-öelda tavainimese arvamust valdkonnast, mis peegeldab üldisemalt andragoogidele seda, kui vähe väljaspool valdkonda teatakse, mis on andragoogika või kes on andragoog. Huvitav oli lugeda ka persoonilugu, mis andis märku veel ühest tublist andragoogist. Edaspidi võiksite persooni loo juurde tuua ka väikse analüüsi. Hästi on kajastatud õppekäigud ning raamatu peatükid. Ajakiri on omanäoline ning sellest peegeldub teiepoolne panus. Selles ajakirjas oli kõike parajalt – teooriat, lisalugusid, illustratsioone ja muud põnevat. Ka esitluses oli näha entusiasmi ja seda, et grupis töö toimis.

Õppimiseni!

Aitäh...


Birgit, Merilyn, Marin