Ik ben niet bom, ik heb disleksie!

Zowie Debets PW2C

Wat is Dyslexie?

Dyslexie betekent letterlijk: niet kunnen lezen. Bij dyslexie gaat lezen, spellen en schrijven, gezien de leeftijd en het onderwijsniveau, veel te moeizaam, terwijl iemand wel een gemiddelde intelligentie heeft. Er is alleen sprake van dyslexie als er geen andere oorzaken zijn die de leesproblemen kunnen verklaren. Bij dyslexie kunnen zowel lees- als spellingsproblemen voorkomen, maar deze komen ook los van elkaar voor. Dyslexie is niet bij elk kind hetzelfde. Het kan variëren in ernst en bijkomende stoornissen.

Dyslexie herkennen.


Wanneer iemand dyslectisch is kan hij/zij moeite hebben om:

- het verschil te horen tussen klanken als m en n; p, t en k; s, f en g; eu, u en ui

- de klanken in volgorde te zetten, zoals bij; dorp & drop
- de aandacht te houden bij klank informatie en (gesproken woord)
- met het inprenten van reeksen, bijvoorbeeld tafels of spellingsregels
- met het onthouden van vaste woordcombinaties, uitdrukkingen of gezegdes
- met het onthouden van losse gegevens, zoals rijtjes, woordjes en jaartallen


  • Kinderen in groep 3 leren hoe vormen horen bij letters en hoe letters horen bij bepaalde klanken. Hiermee begint het technisch (leren) lezen. Sommige kinderen leren dit wat minder snel dan andere. Ongeveer 10% van de leerlingen in groep 3 is wat betreft hun ontwikkeling nog niet helemaal klaar voor het leren lezen en schrijven. Ruim de helft van deze kinderen gaat goed vooruit met extra hulp.


  • Als het kind ondanks gerichte oefening en begeleiding niet vooruit gaat met lezen en/of spellen, kan er sprake zijn van dyslexie. Het is dan raadzaam om verder onderzoek te laten doen door een dyslexie-specialist op school of een externe deskundige in te schakelen voor een diagnostisch onderzoek en behandel advies.


Erfelijkheid:

Het staat vast dat bij dyslexie sprake is van een erfelijke factor. Een kind dat één ouder heeft met dyslexie, heeft 40 tot 50% kans er ook aanleg voor te hebben. Bij twee dyslectische ouders ligt dit percentage rond de 80%.

Begeleiding op school


De begeleiding van leerlingen met dyslexie moet zoveel mogelijk binnen de school en het liefst in de klas plaatsvinden, waarbij de docent rekening houdt met de leerling. Bijna alle leerlingen met dyslexie hebben behoefte aan maatregelen op maat. Dit kunnen zijn:


  • compenserende maatregelen, bijvoorbeeld gebruik van software of andere (ICT-)hulpmiddelen
  • dispenserende maatregelen, bijvoorbeeld ontheffing voor voorleesbeurten en bepaalde onderdelen van de lesstof

Het begeleidingsplan is voor de langere termijn opgesteld (een tot twee schooljaren) en beschrijft in grote lijnen de ontwikkelingsmogelijkheden van de leerling met dyslexie. Gespecialiseerde begeleiders binnen de school (remedial teacher en dyslexie- of zorgcoördinator) adviseren docenten en mentoren hoe zij leerlingen met dyslexie het beste kunnen begeleiden. In overleg met de ouders wordt besproken hoe zij hun kind thuis kunnen ondersteunen.

Ervarings deskundigen

Schilder & kunstenaar: Leonardo DaVinci (1452 -1519)

Schilder & kunstenaar: Leonardo DaVinci (1452 – 1519)


Geen kunstwerk is zo bekend als de Mona Lisa. Dit prachtige doek van de lief glimlachende dame kent talloze replica’s die in veel huishoudens aan de muur hangt en het origineel is een van de zwaarst beveiligde schilderijen ooit. De man achter dit doek is Leonarde DaVinci, een man met een enorm talent voor schilderen Leonardo was linkshandig en heeft zijn hele leven in spiegelschrift geschreven, vooral dat laatste is een typisch kenmerk van dyslexie. Sterker nog: de kans is groot dat Leonardo zelf nooit door heeft gehad dat hij in spiegelschrift schreef! Zijn dyslexie heeft in hem zijn creatieve talent bevordert en dat, in combinatie met zijn nieuwsgierige aard heeft van hem een man gemaakt die met recht een plaats verdient in de (kunst)geschiedenisboeken!

Acteur: Orlando Bloom (1977 - )

Hij heeft menig meisjes- en dameshart doen smelten: Orlande Bloom. Vooral bekend van zijn vertolking als de blonde elf Legolas in Lord of the Rings, maar ook zijn rol met zijn donkere zwijmelogen in Pirates of the Caribean maakte van hem een megaster.

Op de middelbare school heeft hij al zijn examens gehaald, zoals hij zelf zegt: “Ik had er moeite mee, maar ik werkte gewoon een stuk harder.” Hij ging daarna naar de toneelschool, wat vanwege zijn dyslexie niet echt een handige keuze was. Altijd heeft Orlando veel moeite gehad om zijn filmscripts te onthouden, maar dat weerhoudt hem er niet van om er keihard op te oefenen en dat heeft hem geen windeieren gelegd!