Sut i flogio yn ddiogel

'Rhaid fod yn ddiogel ac yn synhwyrol wrth flogio'

Postio yn gyfrifol

Wrth bostio rhywbeth ar dudalen athro neu digybl, mae'n rhaid canolbwyntio ar y iaith y byddwch yn defnyddio a hefyd sut byddwch yn ei ysgrifennu. Dylech ddefnyddio iaith addas a chywir efo llythyren mawr ar ddechrau bob brawddeg. Hefyd ddylech ysgrifennu yn gywir a dim defnyddio iaith text o gwbwl, na mwy nag un ebychnod ar ol brawddeg. Wrth bostio neu gofyn cwestiwn dylai ddim defnyddio llythrynnau mawr yn y frawddeg gyfan.

Gadael Sylwad Adeiladol

Mae yn bwysig cofio wrth adael sylwad maen rhaid i chi ddweud y pethau positif am y gwaith ac yna awgrymu rhywbeth, e.e Beth am newid ........ ? Mae hyn yn ffordd caredig o ddweud neu awgrymu rhywbeth, hefyd dydy ddim yn gwneud ir disgybl deimlo yn isel.

Beth dylech ddim yw wneud!

Peidio a rhoi unrhyw fanylion personnol, e.e os yn cwrdd yn y dref ar bwys y siop sglodion, Dylech DDIM dweud Wneu di gwrdd a fi am hanner awr wedi dau, tu allan y siop sglodion. Gall unrhyw un weld hyn! Peidiwch a rhoi enw llawn na chyfeiriad fel bod pobl ddim yn gallu gwybod gormod amdanoch.
Big image