SWOT Analyse

Quentin Jong A Tai MM1C

SWOT analyse: de SWOT punten

Strengths


 1. Creatief
 2. Plannen
 3. Mensen helpenWeaknesses


 1. Snel afgeleid
 2. Praat veel
 3. Luistert slechtOpportunities


 1. Dat ik deze opleiding goed afrond
 2. Dat ik kan stage kan lopen bij een bedrijf
 3. Hbo opleidingThreats


 1. De hbo niet halen omdat ik snel afgeleid ben
 2. Dat ik als ik bij een bedrijf hebt gewerkt dat ik een slechte beoordeling krijg
 3. Niet in foutief Nederlands schrijven


SWOT analyse: de SMART oplossing

Stregths 1. Creatief= dingen verzinnen waarmee mensen aan de slag kunnen
 2. Plannen= duidelijke indeling maken van wat je moet en gaat doen om je doel te bereiken
 3. Mensen helpen= mensen die vragen of problemen hebben helpen om tot een oplossing te komenWeaknesses


 1. Snel afgeleid= een maand lang op 1 ding focussen in de les (de les zelf) om niet afgeleid te raken door de dingen die om me heen gebeuren
 2. Praat veel= over dingen praten die belangrijk zijn in de les om zelf te minder over onbelangrijke dingen te praten
 3. Luistert slecht= een maand lang op 1 ding focussen in de les (de les zelf) om niet afgeleid te raken door de dingen die om me heen gebeurenOpportunities


 1. Dat ik deze opleiding goed afrond= door aanwezig te zijn in de les, goed op te letten en te leren om de opleiding goed af te ronden
 2. Dat ik kan stage kan lopen bij een bedrijf=goed me best doen op school en alle opdracht netjes afronden
 3. Hbo opleiding= door aanwezig te zijn op school om de mbo opleiding goed af te ronden en een goede cijferlijst te hebbenThreats


 1. De hbo niet halen omdat ik snel afgeleid ben= de punten van snel afgeleid en hbo opleiding volgen om het in een strength om te zetten
 2. Dat ik als ik bij een bedrijf hebt gewerkt dat ik een slechte beoordeling krijg= door aanwezig te zijn op het werk en altijd goed werk af te leveren
 3. Niet in foutief Nederlands schrijven= door elke dag me Nederlands te trainen via de computer en elke dag te schrijven


Big image