Sprawdzian z chemi

Pierwiastki

Sprawdzian obejmuje strony 51-73

Definicje

np.dyfuzja:proces samorzutnego rozprzestrzeniania się cząsteczek lub energii.

Chemia ma swoje jednostki

np.Unity Jednostka masy atomowej jednostka masy używana przez chemików, która w przybliżeniu jest równa masie atomu wodoru, ale ze względów praktycznych została zdefiniowana jako 1/12 masy atomu węgla .

Atomy

np. Atomy to jednostka masz używana przez chemików, która w przybliżeniu jest równa masie atomu wodoru, ale ze względów praktycznych została zdefiniowana jako 1/12 masy atomu węgiel.