"בשיירה של אברהם אבינו"

נורית הירש

בשיירה של אברהם אבינו

השיר בשיירה של אברהם אבינו מספר על האנשים שהלכו במדבר ולא ויתרו והמשיכו ללכת למרות הכול.

המילים:בשיירה של אברהם אבינו

אני פוסע לי בחום היום

האשלים קוראים: את האחינו

אבל אני מרגיש יתום.


בלי משעול

בים החול

בעקבי השיירה פוסע

בלי משעול

בים החול

וקורא: שרה שרה.


בשיירה של אברהם אבינו

בין הגמלים שכפפו צוואר

בין אבותיי שכה מהר הזקינו

אני עוד נער במדבר.


בלי משעול...


והמדבר קולי בולע

והשמש על גבי

כהד רחוק אני שומע

את הלמות ליבי.


בלי משעול...


בשיירה של אברהם אבינן

משמן אבדתי עקבות אחי

גל הגמלים את ראשיהם הרכינו

אבל אני עודני חי.


בלי משעול...

פינה בעמק-בשיירה של אברהם אבינו.mpg