Sociale kaart

Romy en Marieke

Heart Care

Heart Care is een jonge organisatie en biedt zorg- en dienstverlening aan zowel jongeren als volwassenen met een verstandelijke beperking.


Heart Care kan zorg bieden in allerlei vormen: of het nu gaat om een aantal uren per week in de thuissituatie of om 24-uurs zorg in een woonvorm. Door gebruik te maken van een persoonsgebonden budget (PGB) bepaalt u zelf op welk moment u welke zorg en/of begeleiding inkoopt.


Verschillende hulpvormen:

De bewoners gaan degelijks naar hun dagbesteding buitenshuis. 'Thuis' heeft elke bewonder individuele- en groepstaken. Te denken valt aan: kamer opruimen, boodschappen doen en helpen bij het koken. Er worden gezamenlijke activiteiten ondernomen, maar ook individuele, eventueel met coach.


Locatie:

De Buitenpas in Heesch is ontstaan uit een ouderinitatief. De woonvoorziening is een 2-onder-1-kap woning samengevoegd tot 1 woning. Het is centraal gelegen, middenin een woonwijk. Het pand is prive-eigendom en de bewoners huren een kamer

Dichterbij

Dichterbij ondersteunt kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking, hun ouders en hun netwerk.


Wij zorgen en ondersteunen op een menslievende manier. Daarmee bedoelen we dat we echt contact met je hebben, goed naar de luisteren en er voor je zijn. In een ondersteuningsplan spreken we af op welke manier we jou het beste kunnen helpen.


Dichterbij vindt het belangrijk dat cliënten en verwanten meedenken, meepraten en meedoen om samen de beste mogelijke zorg en dienstverlening te bieden.


Een van de locaties bevindt zich in Oss maar der zijn nog meerdere locaties.

Big image

Oosterpoort

Oosterpoort biedt specialistische jeugdhulp aan kinderen, jongeren en gezinnen. Als het even kan ontwikkelen we samen met jou en andere betrokkenen één plan van aanpak. Hieronder vind je een greep uit ons zorgaanbod.


Oosterpoort is er voor kinderen, jongeren en gezinnen in de knel. Onze missie, “Samen met kinderen, jongeren en hun gezinnen, in aansluiting op basiszorg en in samenwerking met netwerkpartners, toewerken naar een kansrijke deelname aan de maatschappij”, draait om het creëren van een veilige omgeving voor de kwetsbare jeugdige, op weg naar de toekomst. Daarbij benutten we de eigen kracht van de jeugdige, groot en klein, het gezin, de omgeving én kennis en kunde van onze medewerkers.


Er zijn verschillende trainingen die je in deze instelling kan volgen waardoor je eerst jezelf leert kennen en daardoor je problemen kan oplossen.


Oosterpoort is een instelling die in Oss zit.

Big image

Yes We Can

Yes We Can Clinics is een specialistische (jeugd) ggz instelling voor jongeren van 13 t/m 21 jaar met gedragsstoornissen en/of verslavingsproblemen. Sinds 2010 behandelen wij jaarlijks zo’n 450 jongeren. Voor veel van de fellows (jongeren) zijn wij het keerpunt in hun leven. Juist omdat we het niet alleen doen. Succesvolle behandeling vergt een stevige inzet van jongeren zelf en van hun ouders/verzorgers.


De aanpak:

We behandelen jongeren met een klinische behandeling van tien weken in de Belgische Ardennen en, aansluitend, een nazorgprogramma van minimaal acht weken in Amstelveen of Heeze. Voor jongeren die na de behandeling nog geen dagbesteding (studie en/of werk) hebben, is er het extra nazorgprogramma Yes We Do om weer structuur aan het leven te kunnen geven en school of werk te kunnen vinden.

De behandeling in de kliniek bestaat uit dagelijkse groepssessies, meerdere 1-op-1 sessies per week, psycho-educatie, verschillende evidence based therapieën en elke dag uitdagende sport- en outdoor activiteiten die nauw aansluiten op de doelstellingen van het behandelprogramma. Door dit zeven dagen per week van 07.00 ’s ochtends tot 22.30 uur ’s avonds te doen, keren structuur, hoop en goede vooruitzichten stap voor stap terug.

Yes We Can betrekt nadrukkelijk ook ouders en verzorgers bij de behandeling. Wij geloven er niet in dat de problemen van een kind opgelost kunnen worden als alleen het kind is behandeld. Ook bij ouders en verzorgers is een verandering nodig om samen een andere toekomst vorm te kunnen geven. Daarom is er het ouderprogramma dat plaatsvindt tijdens de periode dat de jongere in de kliniek verblijft.

Bij deze kliniek is het gebruikelijk om de eerste 10 weken naar de Ardennen te gaan waar je elke dag intensive behandelingen krijgt. Daarna krijg je na zorg die het best bij u past.

bij meer info kijk het introductie filmpje op: http://www.yeswecanclinics.nl/

Big image

Amaliazorg

Amaliazorg is een huis voor ouderen die verschilende mogelijk heden biedt voor ouderen. Verpleging in een van de kleinschalige woonappartementen voor mensen met dementie, dagverzorging ( een combinatie van dagbesteding en ontspanning) voor thuiswonende.

Genieten van een heerlijke maaltijd in het restaurant. Diensten in het kader van zorg thuis het gaat dan bijvoorbeeld om de volgende diensten: verpleging, verzorging, huishoudelijke hulp of hulp van onze technische dienst, maaltijdservice en alarmering.


Er zitten verschillende loacties van Amiliazorg in een bepaald gebied waarvan Oirschot er een van is.

Big image

Jozefoord

In een bosrijke omgeving aan de rand van Nuland ligt verzorgings- en verpleeghuis Sint Jozefoord. Naast de zusters van het voormalig klooster, vinden mensen met psychogeriatrische (dementie) en/of lichamelijke klachten hier rust, ruimte en goede zorg.

Daarnaast verhuurt Sint Jozefoord appartementen, waar ouderen zelfstandig en ook zonder zorg kunnen wonen. De bewoners van de omliggende dorpen kunnen gebruikmaken van onze diensten voor thuiswonenden: Huishoudelijke zorg, dagbesteding, maaltijd bij u thuis en thuiszorg.

Big image