בעיית ניצולי השואה בישראל

עבודה באזרחות - אקטואלי

תעזרו לנו לעזור לניצולי השואה בישראל

אנחנו משכבת ט׳ יהלום שוהם, עושים עבודה על זכויות האדם ובחרנו להתייחס לעובדה שאין התייחסות לפיגעת זכות רמת חיים נאותה בקרב ניצולי השואה.

בואו תעזרו להביאו מוצרים המגיעים לקרן ניצולי שואה בישראל!