Hvalrekinn

20. nóvember 2020

Big picture

Enn að breyttu skólastarfi ...

Ágætu foreldrar,


Þá er að líða að helgi og enn ein skólavikan á enda í þessum sértöku aðstæðum. Við erum öll sammála um að skólastarfið hefur gengið eins og best verður á kosið þó öll vildum við hafa aðstæður öðruvísi, það getum við verið sammál um. Vil ég nota tækifærið og hrósa öllu okkar starfsfólki fyrir frábært starf og skipulagningu. Einnig vil ég þakka nemendum fyrir að standa sig vel í þessum sértöku aðstæðum.


Áfram vinnum við út frá skipulagi undanfarinna vikna en það er nánar tilgreint hér fyrir neðan út frá hverju stigi skólans fyrir sig.


Nú styttist í aðventu og viljum við þakka nágrönnum okkar hér fyrir framan skólann fyrir að skreyta fjölbýlishúsin sem sannarlega lífgar upp á skammdegið.

Ágætu foreldrar verum dugleg að hrósar börnunum okkar, styðjum þau og hvetjum er kemur að náminu og öllum þeim áhugamálum sem þau sinna.


Eigið góða helgi sem er framundan og munum að hlúa hvort að öðru.


Kristinn Guðlaugsson, skólastjóri

Breytingar á skólastarfi í Hafnarfirði frá 23. nóvember til 1. desember 2020

Í eitt skiptið enn á þessu skólaári þurfum við að kynna ykkur breytingar á framkvæmd grunnskólastarfs í Hafnarfirði. Þessar breytingar sem um ræðir taka gildi mánudaginn 23. nóvember og gilda til 1. desember nk. Við nýjar breytingar leggjum við áherslu á að stíga varlega til jarðar og fara aðeins í aðgerðir eða breytingar sem virða sóttvarnareglur heilbrigðisyfirvalda. Við biðjum um þolinmæði gagnvart þessum breytingum en leggjum um leið áherslu á mikilvægi þess að samstaða og samvinna sé um framkvæmdina – sem er samræmd fyrir grunnskóla Hafnarfjarðar.


Helstu breytingar:


 • Nemendur og kennarar í 5.-7. bekkjum hafa ekki lengur grímuskyldu í kennslustundum og skólalóðin er laus undan grímuskyldu fyrir alla nemendur en grímuskylda er áfram meðal nemenda og kennara/starfsmanna í 8.-10. bekk í kennslustofum og á göngum skólans.
 • Nýja reglugerðin gefur skólunum möguleika að skipuleggja frímínútur inn í skóladeginum, sökum þess að ekki er lengur hólfaskipting á skólalóðinni.
 • Einu kennsluhólfi í einu verður leyft að sækja skólasöfnin en þau verða sótthreinsuð á milli hópa í mismunandi kennsluhólfum.
 • Kennsla íþrótta í íþróttahúsum og sundkennsla í sundlaugum er möguleiki og fá nemendur á yngsta stigi, það er frá 1. - 4. bekk, íþrótta og sundkennslu samkvæmt stundaskrá.
 • Nemendur á yngsta stigi fá áfram fullan kennsludag og frístundaheimili en frístundabílinn bætist nú við með sama skipulag frá því fyrr í haust.
 • Það hefur verið okkur mikilvægt að geta haldið úti matarþjónustu fyrir nemendur við þessar skerðingar á skólastarfi en það verkefni hefur ekki verið án áskorana. Þar hefur samvinna við Skólamat verið til fyrirmyndar þrátt fyrir erfiðar aðstæður fyrir fyrirtækið. Þannig var tekið upp á að afhenda nemendum hádegismat í einnota bökkum inni í kennslustofum en það bauð ekki upp á sömu gæði og afhending matar í matsal og jók bæði matseldina og matarsóun auk annarra flækjustiga. Nú er sú staða uppi að ekki fást lengur matarbakkar á landinu til að halda þessari framkvæmd áfram. Því hefur verið tekin sú ákvörðun að taka matsalina aftur í notkun en með breyttri framkvæmd, þ.e. hólfun og afhendingu hádegismatar yfir lengri tíma en áður sökum minni hópa í salnum hverju sinni. Við gerum okkur grein fyrir að þetta er ekki ákjósanlegasta staðan en við óskum eftir velvilja foreldra gagnvart þessari framkvæmd því okkur sýnist þetta vera eini möguleikinn til að reyna til að færa öllum nemendum sem eru í áskrift á mat að fá hann og að þurfa ekki að fella hann niður.

Þakkir
Að lokum þökkum við ykkur foreldrum alla þolinmæðina gagnvart þessu stöðugu breytingum sem eiga sér stað og óskum ykkur velfarnaðar á þessum varhugaverða tíma kórónuveirufaraldurs.

Stjórnendur Hvaleyrarskóla og

Skrifstofa mennta- og lýðheilsusviðs Hafnarfjarðar.

Kennsla á yngsta stig, 1. - 4. bekkur

 • Skóladagur er frá kl. 8:20 - 13:20 en þá tekur Holtasel við hjá þeim nemendum sem þar eiga viðveru, hver í sínu kennsluhólfi.
 • Nemendur koma inn um sinn inngang eins og verið hefur. Kennarar koma inn um sama inngang. Enginn kemur inn um aðalinngang skólans.
 • Kennt er í kennsluhólfum hver árgangur er eitt kennsluhólf og mega nemendur fara á milli stofa í kennsluhólfinu.
 • Frímínútur eru frá kl. 9:40 - 10:00.
 • Matur og frímínútur frá kl. 11:15 - 11:45. Mismunandi eftir árgöngum.
 • Íþróttir og sund er kennt samkvæmt stundaskrá og nú hefur Suðurbæjarlaug opnað fyrir skólasund þannig að allir hópar fara í sund.
 • Frístundabíllilnn bætist nú við með sitt skipulag frá því fyrr í haust.

Kennsla á miðstigi, 5. - 7. bekkur

 • Áfram er einn bekkur eitt kennsluhólf.

 • Kennt verður frá kl. 9:00 – 11:50 í sama skipulagi og verið hefur.
 • Frímínútur eru kl. 10:00 – 10:20 og fara nemendur út allir saman.
 • Matur er kl. 11:50 – 12:05 í matsal í hólfaskiptingu.
 • Nemendur koma inn um sinn inngang. Kennarar koma inn um sama inngang. Enginn kemur inn um aðalinngang skólans.
 • Nemendur mega ekki fara á milli kennsluhólfa.
 • Kennarar mega fara á milli bekkja ef ýtrustu sóttvörnum er fylgt.
 • Gert er ráð fyrir heimavinnu í 2 klukkustundir á dag. Vikuáætlun þar sem fram kemur það sem gert er í skólanum og á að gera heima er inni á Mentor og einnig eru verkefni á Ipadinum í Google Classroom. Þeir foreldrar sem vilja fá aðgang að Classroom barna sinna hafi samband við umsjónarkennara.

Kennsla á elsta stigi, 8. - 10. bekkur

 • Áfram einn bekkur er eitt kennsluhólf.
 • Kennt verður frá kl. 9:00 – 12:05 í sama skipulagi og verið hefur.
 • Hreyfing úti frá kl. 10:20 – 10:40.
 • Matur er kl. 12:05 – 12:20 í matsal í hólfaskiptingu.
 • Nemendur koma inn um sinn inngang. Kennarar koma inn um sama inngang. Enginn kemur inn um aðalinngang skólans.
 • Nemendur mega ekki fara á milli kennsluhólfa.
 • Kennarar mega fara á milli kennsluhólfa ef ýtrustu sóttvörnum er fylgt.
 • Gert er ráð fyrir heimavinnu í 3 klukkustundir á dag. Vikuáætlun þar sem fram kemur það sem gert er í skólanum og á að gera heima er inni á Mentor og einnig eru verkefni á Ipadinum í Google Classroom. Þeir foreldrar sem vilja fá aðgang að Classroom barna sinna hafi samband við umsjónarkennara.

Hvaleyrarskóli er hnetulaus skóli

Þar sem nemandi skólans er með bráðaofnæmi fyrir hnetum er Hvaleyrarskóli hnetulaus skóli og biðjum við foreldra jafnt sem starfsfólk að virða það. Nemendur og starfsfólk mega því ekki koma með hnetur í skólann.
Hvaleyrarskóli 30 ára

Skólasöngur Hvaleyrarskóla

Munum öll - að þakka fyrir það.

sem okkur er gefið, sama hvað,

Með jákvæðni og æðruleysi.

Það sem bætir lífið okkar er kurteisi.


- Viðlag -

Við í Hvaleyrarskóla stöndum hönd í hönd

Ekkert mun slíta okkar vinabönd.

saman skínum skært sem kertaljós

því skólinn minn er mitt leiðarljós


-BRÚ -

Við hjálpumst alltaf að

nefndu stund og stað,

þá kem ég með

og stend með þér.


Umhverfið - pössum við vel

Og pössum hvort annað, líka jafn vel.

Erum vafin vinatryggð.

Það sem bætir lífið okkar er ábyrgð


- VIÐLAG -


Bjóðum hjálp, ef eitthvað er að

og tökum vel eftir, hugsum um það

Í amstri dagsins er mörgu að sinna

Það sem bætir lífið okkar er, samvinna.


- VIÐLAG Í KEÐJU


lag : Guðrún Árný texti : Palli ( Páll S. Sigurðsson) og Guðrún Árný

Mikilvægi læsis og móðurmáls.

Hér er hægt að nálgast bæklinga á ýmsum tungumálum um mikilvægi móðurmálsins. Að hafa gott vald á móðurmálinu hjálpar börnum að læra íslensku, þar sem tungumál vinna saman, en er ekki síður mikilvægt til að þroska með einstaklingum öryggi og sterka sjálfsmynd.

https://www.ryerson.ca/mylanguage/brochures/


Hér er bæklingur frá Bókasafni Hafnarfjarðar um mikilvægi lesturs og að skapa notalegar lestrarstundir foreldra og barna. Þessi bæklingur er bæði á íslensku, ensku og pólsku.

https://www.hafnarfjordur.is/media/auglysingar/laesisbaeklingur-isl.pdf

https://www.hafnarfjordur.is/media/fraedsluthjonusta/laesisbaeklingur-ens.pdf

https://www.hafnarfjordur.is/media/fraedsluthjonusta/laesisbaeklingur-pol.pdf

Foreldrafélag Hvaleyrarskóla

Foreldrafélag hefur verið starfandi í Hvaleyrarskóla frá árinu 2003. Aðalfundur foreldrafélagsins er haldinn að hausti. Þar er kosin stjórn félagsins ásamt því að fulltrúar eru kosnir til setu í skólaráði. Á kynningarfundum að hausti eru bekkjartenglar skipaðir fyrir hvern bekk. Bekkjartenglar halda utan um bekkjarskemmtanir í hverjum árgangi. Stjórn foreldrafélagsins stendur fyrir jólaföndri, fræðslufyrirlestrum og vorhátíð. Skólastjóri fundar með stjórn foreldrafélagsins eins oft og þurfa þykir.

Hlutverk foreldrafélags er að styðja skólastarfið, stuðla að velferð nemenda og efla tengsl heimila og skóla. Foreldrafélag hvers skóla setur sér starfsreglur, m.a. um kosningu í stjórn félagsins og kosningu fulltrúa í skólaráð.


Stjórn skólaárið 2020-2021

Formaður er Guðrún Björg Gunnarsdóttir gudrunbjorggunn@gmail.com. Íris Erlingsdóttir, varaformaður - iriserlings@gmail.com, Guðvarður Ólafsson, ritari - gudvardur@gmail.com, Inga Sigrún Kristinsdóttir, gjaldkeri - ingakrist@simnet.is, Arnar Þór Ásgrímsson, meðstjórnandi - arnarasgrims@gmail.com, Guðni Páll Sigurðarson, meðstjórnandi - gudnipsi@gmail.com, Dagný Rós Stefánsdóttir, meðstjórnandi - dagnyros@gmail.com

Hér má sjá glærur frá aðalfundinum.

Skáknetmót fyrir nemendur í Hafnafirði

Hafnarfjarðarbær vill bjóða öllum grunnskólabörnum á netskákmót alla laugardaga til 12. desember. Skákmótið hefst klukkan 11:00.

Við hvetjum ykkur til að benda börnum ykkar á að taka þátt.

Gjafabréf í Ísbúð Vesturbæjar verður fyrir þrjú efstu sætin næstkomandi laugardag.


Hér eru skrefin sem þarf að fara í gegnum til þess að taka þátt (mjög einfalt):


 1. Búa til aðgang á www.chess.com (frítt)
 2. Gerast meðlimur í hópnum “Hafnarfjörður-skólar”: https://www.chess.com/club/hafnarfjordur-skolar
 3. Skrá sig á mótin sem hægt er að gera allt að 60 mínútum áður en þau hefjast.
  Mótin verða einnig auglýst á forsíðu hópsins inná chess.com.

Alla laugardaga 11:00-12:00

https://www.chess.com/live#r=603127 (Tengill gildir fyrir mótið þann 17. nóvember, síðan verða tenglar uppfærðir inná á forsíðu Hafnarfjörður-skólar á chess.com vikulega.)


Við mælum með að þið notið borðtölvu/fartölvu, því Chess.com appið virkar ekki á mótum.

Mennta- og lýðheilsusvið Hafnarfjarðarbæjar

Reglur um ástundun í grunnskólum Hafnarfjarðar

Við minnum á samræmdar reglur um ástundun í grunnskólum Hafnarfjarðar en kynning á þeim er í kynningarglærum árganganna. Reglur og viðbragðsáætlun eru samræmdar þannig að ekki sé mismunun milli skóla bæjarins.


Starfsfólk skólanna í Hafnarfirði hefur áhyggjur af minnkandi skólasókn og fjölgun nemenda sem teljast falla undir skilgreiningar um skólaforðun. Í reynd eru allar fjarvistir frá skóla óheppilegar af ýmsum ástæðum og því er ekki gerður greinarmunur á fjarvistardögum þótt greinarmunur sé gerður á tilefni fjarvista. Eftir því sem skólasókn fer minnkandi taka við aukin viðbrögð af hálfu skóla til að koma sem lengst í veg fyrir að námsárangur nemenda versni vegna slakrar skólasóknar og vanlíðan aukist.

Meginefni reglanna er:


1. AÐ VIRÐING SÉ BORIN FYRIR SKÓLASÓKN

Allt skólasamfélagið (forsjáraðilar, nemendur, starfsfólk skóla) verður að bera virðingu fyrir mikilvægi skólasóknar alla 180 skóladaga nemenda í grunnskóla á hverju skólaári.


2. AÐ SKÓLA BERI ENGIN SKYLDA TIL SÉRSTUÐNINGS VEGNA LEYFA

Starfsfólk skóla ber ekki skylda til að þjónusta einstaka nemendur sérstaklega vegna fjarvista frá skóla, hverju nafni sem þær nefnast, og skulu forsjáraðilar ekki óska eftir slíkri þjónustu (t.d. að kennarar gefi út sérstaka heimavinnu eða skilaboð þegar um er að ræða persónuleg leyfi fjölskyldna).


3. AÐ SKRÁÐ SÉ RAUNSKÓLAMÆTING Í LOK SKÓLAÁRS Á VITNISBURÐARBLAÐ NEMANDA

Allar fjarvistir, hverju nafni sem þær nefnast, búa til eina raunmætingareinkunn sem gefin er á vitnisburðarskírteini nemenda í lok skólaárs, sem prósentuhlutfall af skólasókn yfir skólaárið.


4. AÐ GEFIN SÉ ÁRLEG LOKAEINKUNN (A-D) VEGNA SKÓLASÓKNAR Á VITNISBURÐARBLAÐ

Ástundun sem snýr að fjarvistum, seinkomum og brottrekstri úr kennslustundum mynda á einu skólaári skólasóknareinkunn sem hver nemandi fær á matskvarðanum A, B+, B, C+, C og D í samræmi við kvarða (sjá fylgiskjal póstsins).


5. AÐ VIÐBRÖGÐ SKÓLA OG BARNAVERNDAR VIÐ MINNKANDI SKÓLASÓKN SÉU SAMHÆFÐ

Þótt forsjáraðilar hafi víðtækar heimildir til að tilkynna veikindi og leyfi frá skóla munu skólar bregðast við öllu slíku sem „fjarvistum“ óháð tilefni, í samræmi við reglur. Allar fjarvistir frá skóla eru óheppilegar og miklar fjarvistir (umfram 10% kennslutímans eða 18 skóladaga á skólaári) geta hamlað námsárangri barna. Það er skylda nemenda að mæta í skóla nema að löggild forföll hamli. Umræddar reglur gilda um alla grunnskóla Hafnarfjarðar jafnt og færast með nemendum flytji þeir á milli skóla innan Hafnarfjarðar á skólaárinu.

Bekkjartenglar geta sótt um styrk fyrir viðburðum

Foreldrafélag Hvaleyraskóla hefur ákveðið að styrkja bekkjatengla fyrsta til fimmta bekkjar um hámark 5.000 kr. á önn til þess að gera eitthvað skemmtilegt með bekkjunum. Fyrirkomulagið er þannig kvittanir fyrir útlögðum kostnaði auk samantektar á heildarkostnaði er send á póstfang foreldrafélagsins (foreldrafelag@hvaleyrarskoli.is). Þar sem koma þarf fram nafn bekkjar og tilefni (hvað var gert með bekkjunum) og nafn, kennitala og bankaupplýsingar bekkjatengils. Gefum okkur um viku til að endurgreiða útlagðan kostnað.

Foreldrarölt

Foreldraröltið fer þannig fram að foreldrar mæta við Hvaleyrarskóla kl. 21:45 á föstudagskvöldi.


Rölt er um hverfi Hvaleyrarskóla og fylgst með hópamyndun barna og unglinga. Bekkjarfulltrúar sjá síðan um að senda línu um hvernig röltið gekk á netfangið foreldrafelag@hvaleyrarskoli.is. Ef þörf er á, röltum við líka á laugardögum í samráði við forvarnarfulltrúa og lögreglu en það tilkynnist þá sérstaklega.


Hér má sjá skipulag foreldrarölts veturinn 2020-2021.

KURTEISI ~ ÁBYRGÐ ~ SAMVINNA

Hvalrekinn


Opnunartími skrifstofu:

Kl. 7:45 - 15:30 mán-fim

Kl. 7:45 - 14:00 fösFréttabréf Hvaleyrarskóla. Sent á foreldra nemenda skólans og skólasamfélagið.

Skólasöngur Hvaleyrarskóla

aæflksa æfslajk