Gebroeders

Ted van Lieshout

Biografie Ted van Lieshout


Ted van Lieshout is geboren op 21 december 1955 in Eindhoven en komt uit een gezin van twaalf kinderen. Op jonge leeftijd verloor hij al zijn vader. In zijn jeugd heeft hij een relatie met een volwassen man gehad en daarover verteld hij in het boek ''Mijn meneer''.


Toen hij negentien was ging Ted van Lieshout aan de kunstacademie in Amsterdam studeren. Vijf jaar later ging hij aan de slag als gediplomeerd illustrator en grafisch ontwerper. Zijn werkzaamheden bestonden toen vooral uit het ontwerpen van boekomslagen voor uitgeverijen en het maken van tekeningen voor kranten en tijdschriften. In 1984 verschenen zijn eerste gedichten en verhalen in een kinderkrant. Twee jaar later kwam hij met zijn eerste boek; de jeugdroman Raafs reizend theater. En de eerste dichtbundel; ‘’Van verdriet kun je grappige hoedjes vouwen. Hij heeft nu inmiddels meer dan vijftig boeken geschreven die meerdere keren bekroond zijn.


Ted van Lieshout schreef ook scénes en liedjes voor verschillende televisieprogramma’s zoals sesamstraat en het klokhuis. (1988 tot 2008) Hij schreef ook mee aan de serie ‘’vrienden voor het leven’’, die uitgezonden werd van 1991 tot 1995 op rtl 4 en in 2008 herhaald werd op comedy family, misschien dat sommigen van jullie dat wel kennen. Ook schreef hij bewerkte liedjes voor bijvoorbeeld Karin Bloemen.


Een typisch kenmerk van de gedichten van Ted van Lieshout, is dat ze herkenbaar overkomen. Ze handelen over dagelijkse dingen

In zijn gedichten kijkt hij vaak terug naar vervlogen tijden. Deze jeugdherinneringen zijn herkenbaar voor zijn lezers. Iedereen kan zich wel een moment voor de geest. Ted van Lieshout put veel inspiratie uit zijn eigen leven en er is dan ook een autobiografisch karakter te vinden in zijn gedichten. Typerend zijn vooral de tekeningen die men bij de gedichten kan terugvinden. Zij geven letterlijk of symbolisch de inhoud van het gedicht weer.

Op de foto's hierboven staan nog enkele boeken die in de presentatie zijn behandeld.

Waar gaat het boek ''Gebroeders'' over?


Dit boek gaat eigenlijk over twee broers en van de twee broers is Marius (Maus) op zijn veertiende jaar overleden aan de ziekte van Wilson, een stofwisselingsziekte die een teveel aan koper in het lichaam veroorzaakt. Zijn oudere broer Luuk redt zijn dagboek omdat zijn moeder alle spullen van Maus wil verbranden, dus ook zijn dagboek. Door in het dagboek te schrijven, te lezen en te reageren op wat Maus er allemaal in heeft geschreven, gaat Luuk als het ware een gesprek met Maus aan, waarvoor er tijdens Maus zijn leven niet echt tijd was. De onthulling dat Maus op jongens valt, geeft Luuk de moed om ervoor uit te komen en het aan zijn ouders te vertellen. Zijn ouders reageren er heel normaal op en vinden het helemaal niet erg, waar Luuk wel erg bang voor was.


Ted van Lieshout wil in het boek duidelijk maken dat je jezelf moet blijven, Luuk durft niet tegen zijn ouders te zeggen dat hij op jongens valt, hij durft het zelfs niet tegen zijn broer te zeggen die ook op jongens valt. Maar achteraf blijkt dat zijn ouders het al lang weten en het accepteren.


Ik vond het zelf een mooi boek om te lezen, vooral om te zien hoe Luuk met het verlies van zijn broer om ging en toch zo dapper was om aan zijn ouders te vertellen dat hij op jongens valt. Ook door wat er verteld word raak je betrokken bij de persoon en leef je met hem mee, als je bijvoorbeeld ook een dierbare hebt verloren en er zijn nog allemaal dingen die je aan diegene wilde vertellen of vragen.


De hoofdpersoon Luuk uit dit boek heeft zich zo lang als hij zich kan herinneren anders gevoeld dan andere jongens, hij trekt zich terug en wordt zo alleen nog maar meer een buitenbeentje. Pas op zijn 13e weet hij aan dat ´anders zijn´ een naam te geven. Hij valt op jongens en dat weet hij zeker. Het dagboek van zijn broer Maus haalt hem uit zijn isolement en laat hem zien dat hij is wie hij is en dat hij daarvoor niet aan anderen verantwoording af hoeft te leggen.

Trailer

Hier onder een trailer voor het boek Gebroeders van Ted van Lieshout. Deze trailer is gemaakt door 3 leerlingen voor het vak Nederlands. Bekijk het filmpje om een indruk te krijgen van het boek Gebroeders!
Trailer Gebr - Ted Van Lieshout - Opdracht Nederlands SJKS

Annie M.G. Schmidtlezingen door Ted van Lieshout

Wednesday, May 22nd, 8pm

1 Pieterskerkstraat

Leiden


Benieuwd hoe Ted van Lieshout lezingen houdt? Kom dan naar de Annie M.G. Schmidtlezing door Ted van Lieshout!


De veertiende (en laatste) Annie M.G. Schmidtlezing zal gehouden worden op woensdag 22 mei 2013 (aanvang 20.00 uur; Lokhorstkerk te Leiden) door Ted van Lieshout. De titel van zijn lezing is nog niet bekend.

Gratis kaarten zijn te bestellen via de e-mail van het secretariaat van IBBY-Nederland, IBBY-Nederland@planet.nl (vergeet niet naam en volledige adresgegevens te vermelden zodat de kaarten kunnen worden toegestuurd; indien men meerdere kaarten bestelt graag de namen van de deelnemers vermelden), of telefonisch via 073-5515536 (‘s avonds).


De Annie M.G. Schmidtlezingen zijn een begrip geworden in de wereld van de Kinder- en Jeugdliteratuur. Deze jaarlijkse lezing wordt georganiseerd in het kader van de Annie M.G. Schmidt-leerstoel voor kinder- en jeugdliteratuur die sinds 1998 bekleed wordt door prof.dr Helma van Lierop-Debrauwer.


Veel bekende auteurs uit Nederland en Vlaanderen (Imme Dros 2000, Bart Moeyaert 2001, Joke van Leeuwen 2002, Anne Provoost 2003, Peter van Gestel 2004, Paul Biegel 2005, Edward van de Vendel 2006, Rita Verschuur 2007, Gerda Dendooven 2008, Sjoerd Kuyper 2009, Marita de Sterck 2010 , Floortje Zwigtman in 2011 en Daan Remmerts de Vries in 2012) hebben in de afgelopen jaren lezingen verzorgd.


Sinds de Annie M.G. Schmidtlezing in 2006 wordt samengewerkt met de stichting IBBY-Nederland, uitgever van de publicatiereeks Literatuur zonder leeftijd waarin alle lezingen zijn gepubliceerd. Van 2007 – 2009 werden de lezingen financieel mogelijk gemaakt door een subsidie van het Bert Schierbeekfonds. Voor de 2010 en 2011 lezing kregen wij een subsidie van het LIRA-fonds. De lezing van 2013 wordt mede mogelijk gemaakt door de Nederlandse Taalunie en het Nederlands Letterenfonds. Vrienden-van-IBBY ontvangen voor elke lezing een uitnodiging.Een pagina uit het boek ''Gebroeders''

Hilde Dijkstra

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming van de uitgever of auteur.