יום מקוון - המצדה

מגישים קארין קשתי ואראל אשכנזי ח'1

מצדה :

1. נימוק מרכזי אחד היה כי אין להשתעבד לרומאים מאחר ורק אלוהים הוא אדונם היחידי של היהודים , מוק מרכזי אחד היה כי אין להשתעבד לרומאים מאחר ורק אלוהים הוא אדונם היחידי של היהודים .

2 א. יש אנשים שלא מסוגלים לעמוד רגשית בכל זה ולא רצו שיקרה משהו לילדים ולנשותיהם.

2 ב.יכול להיות שיהיו כאלה שיעדיפו להיות עבדים מאשר למות וזה פחות משמעותי בעיניהם.


רכבלבדרך להר מצדה בשנת 2009