Idade Contemporanea

Ines Muiñas.

Inicios da Idade Contemporanea.

Revolucions Politicas.

En moitos paises estalaron revoltas contra monarquias absolutas a mais importante foi a revolucion francesa que comenzou no ano 1789 cando a xente do comun esixiu os mesmos dereitos ca os grupos privilexiados.

Revolucion Industrial.

A invencion da maquina de vapor e a sua aplicacion en certos traballos permitiu das primeiras fabricas e o ferrocarril tamen grazas a maquina de vapor.

As grandes transformacions do seculo XIX.

O seculo XX e os inicios do seculo XXI.

Avances tecnicos.

A invencion de maquinas e o aproveitamento de novas fontesde enerxia , como a electricidade , permitiron que o desenvolvemento industrial se estendese a outros sectores da economia.

Avances an comunicacions.

Como o telefono ou internet e nos transportes como o avion ou o automobi lfacilitaron ointercambio de coñecementos e o comercio.

Avances politicos e sociais.

Tamen se produciron grandes avnces politicos e sociais .Hoxe moitos paises teñen reximes politicos democraticos.Esto todo produciuse a partir do ano 1900.

A evolucion politica no seculo XIX.

A idade contemporanea comenzou noano en España 1808 cando Napoleon Bonaparte que gobernaba Francia invadiu o pais.Opobo sublevouse e iniciouse a guerra da independencia contra os franceses.Durante a guerra creouse un goberno parlamentario en España e redactouse a primeira constitucion que foi aprobada en Cdiz en 1812.

Tras a guerra.

Tras aguerra o rei Fernando VII anulou a Constitucion de Cadiz e restablezeu a monarquia absoluta.

1833.

Subiu a o trono asua filla Isabel II que estableceu unha monarquia parlamentaria.

1868.

Se estlou unha revolucion que ampliou os dereitos politicos dos cidadans.En 1873 estableceuse unha republica que durou so un ano.

1874.

Restaurouse a monerquia parlamentaria que acabou recoñecendolle o voto a todos os homes.

Transformacions economicas a sociais

Finais de seculo.

Cara a finais de seculo as cidades creceron as cidades creceron moito.Apareceron clases sociais,como a burguesia enriquecida coa industria e a clase obreira que traballan nas fabricas.

A cultura e a arte do seculo XIX en España.

No seculo XIX producise unha gran gran difusion da cultura escrita.

O neoclasicismo.

Recuperaba elementos da arte clasica de Roma e Grecia.

A arquitectura do ferro.

Empregouse este material para levantar grandes edificios como mercados e estacions de tren.

As primeiras decadas do seculo XX

Entre 1900 e 1936.

Un intenso e rapido desenvolvemento industrial.

A partir de 1900 aumentouse a producion e o traballo nas fabricas, e apareceron novas industrias como a industria quimica, talurxica e automobilisticas.

Grandes cambios sociais.

Aumentou a emigracion do campo a cidade e o desenvolvemento industrial aumentou ainda mais.

Graves problemas politicos.

foi un periodo en que se producieron numerosas folgas e protestas.

1931 segunda republica.

Sistema de goberno democratico.

Estableceuse un sistena de goberno democratico en que todos os cidadans tiñan os mesmos dereitos.

Grandes reformas sociais.

Puxeronse en marcha grandes reformas sociais para mellorar as condicions de vida dos cidadans.En 1930 produciuse unha grave crise economica.

A gerra civil e a ditadura

1936 .

En 1936 se estalou unha guerra civil e impuxose unha ditadura dirixida polo xeneral Francisco Franco.

Atraso economico.

Suspendeu as liberdades e so dereitos politicos.Foi un periodo de atrasi economico.

A transicion e os comezos do seculo XXI

1975

En esa epoca morreu o xeneral Francisco Franco e Xoan Carlos I foi proclamado rei de España.

Arte e cultura española no seculo XXI.

Constitucion de 1978

O sistema politico español.

O rei e o xefe do estado.

Parlamento.

O parlamento representa os cidadans españois eo encargado de formar o goberno.

Hai tres poderes lexislativos.

As comunidades autonomas españolas.

España organizase en Dezasete comunidades autonomas e suas cidades autonomas cada comunidade autonoma ten un estatuto de autonomia.