Inhoud en uitleg overeenkomst

Gemaakt door: Christian, Hendrik en Kimberly

27.2 Inhouden en gevolgen van de overeenkomst

dwingend en aanvullend recht

Aan regels van dwingend recht zijn de partijen die de overeenkomst sluiten, in ieder geval gebonden.

Aanvullend recht vormt een vangnet, het is vooral bedoeld voor het geval dat partijen zelf geen afspraken hebben gemaakt over een bepaald onderwerp.

Gewoonte en redelijkheid en billijkheid

Een gebruik waaraan iedereen zich binnen een bepaalde beroepsgroep of branche houdt, wordt door de wet een gewoonte genoemd.

Redelijkheid en Billijkheid betekend dat ze niet zomaar hun eigen belangen kunnen volgen, maar ook rekening moeten houden met de belangen van de wederpartij.

27.3 Uitleg van de overeenkomst

Uitleg van de overeenkomst

Als de partijen een geldig contract hebben gesloten, moeten ze beide hun afspraken nakomen door zich aan de in het contract opgenomen verplichtingen te houden. Wie afspreekt iedere maand honderd eieren te leveren, moet zich daar aan houden. Hij kan niet zomaar zelf bepalen dat het er voortaan vijftig worden.
Big image
Zijn de partijen het niet eens over de uitleg van de overeenkomst dat geeft niet de taalkundige betekenis van de woorden de doorslag, maar de verwachting die partijen over en weer redelijkerwijs mochten afleiden uit elkaars woorden en uit elkaars gedrag.

27.4 Algemene voorwaarden

Het gaat om een standaardtekst met bedingen over bijvoorbeeld leveringstermijnen, betalingen en dergelijke. Iedere keer als de ondernemer zaken doet met een klant, verwijst hij in de overeenkomst naar zijn algemene voorwaarden.

Omschrijving

Algemene voorwaarden zijn volgens art. 6:231 BW bedingen die vaker worden gebruikt en die niet de kern van de overeenkomst raken. De kern van de overeenkomst wordt altijd op maat door de partijen vastgesteld, zoals de prijs, het aantal producten en de kwaliteit daarvan.
Algemene voorwaarden zijn voorwaarden die de gebruiker bij veel contracten gebruikt als kader voor de kern van de overeenkomst.

27.5 Vernietigbaarheid van de algemene voorwaarden

De gebruiker van de algemene voorwaarden moet de wederpartij tijdig informeren over de algemene voorwaarden die hij hanteert, en hij moet haar de gelegenheid bieden om kennis te nemen van de inhoud daarvan.


De zogeheten zwarte lijst voorkomt dat de ondernemer zijn eigen plichten fors beperkt en/of inbreuk maakt op de rechten van de consument.

Een voorbeeld van een beding van de grijze lijst is dat de consument ook in de toekomst verplicht is opnieuw een overeenkomst aan te gaan met de ondernemer.


Een algemene voorwaarde kan worden vernietigd als de gebruiker van de wederpartij niet heeft geïnformeerd over de algemene voorwaarden en als de voorwaarden voor de wederpartij onredelijk bezwarend zijn.