עבודה בתנ"ך בנושא 10 המכות...

מגישות :לורן שובי וכפיר סופר

משימה 1-

הציטוט הראשון שמופיע בטקסט המקראי ובאגדה הוא:"הבה נתחכמה לו, פן ירבה ,והיה כי תקראנה מלחמה , ונוסף גם הוא שונאינו , ונלחם בנו ועלה מן הארץ.

ההסבר במילים שלנו-המלך מבין שצריך לשנות את היחס הידידותי כלפי היהודים ואם העם היהודי ואם הוא יגדל תהיה סכנה למלכות של פרעה ותהיה מלחמה במצרים...

הציטוט השני שמופיע בטקסט המקראי ובאגדה הוא:"וישימו עליו שרי מיסים למען ענותו בסבלותם :ויבן ערי מסכנות לפרעה,את פתם ואת- רעמסס:

ההסבר במילים שלנו-אחת ההתחכמויות של מצרים הייתה מינוי שרים , פקידים גבוהים מיוחדים , נוגשים, שתפקידם היה להכריח את בני ישראל לעבוד עבודות כפייה .

בכוונה לענות אותם, להתיש אותם , להתיש אותם על ידי העבודה הכבדה שהטילו עליהם .

בני ישראל בנו בעבודות הקשות ערי מסכנות לפרעה, ערים ששמשו מחסנים לצורך המלכות.

משימה 2-תיאור הטקס המשפחתי בקריאה של 10 המכות:

כפיר- בטקס קריאת 10 המכות במשפחתי אין דברים מיוחדים ומשונים... אנחנו נוהגים בטקס המשפחתי הנ"ל לקרוא את 10 המכות ביחד כל המסובים בסדר.


לורן- בטקס קריאת 10 המכות במשפחתי אנו נוהגים לצעוק את עשרת המכות ולהדגיש כל מכה ולהגדיר אותה ...

3.עשר המכות-