תכנון ובנייה ברשויות הערביות

מעורבות הרשות המקומית והתושבים

Thursday, March 5th, 9:30am-1pm

נצרת, ישראל

Nazareth, North District

התכנסות וכיבוד קל

09:30-10:00

דברי פתיחה

שגריר בריטניה

גב' ג'ידא רינאוי זועבי, מנכ"לית אנג'אז

10:00-10:30

פתיחה: סיכום שנה בפרויקט ובקורס התכנון

גברת אינאס פאהום

10:30-10:45

הצגת נייר עבודה – תכנון ובנייה ברשויות הערביות

ד"ר קייס נאסר - עו"ד

10:45-11:30

פאנל ודיון – התייחסות למחקר

*שמות אופציונאלים – טרם אישרו סופית ליאת פלד או רונן סגל, - מתכנני מחוז חיפה

שריף הינדי - מהנדס הועדה המקומית עירון

אלכס שפול – מתכנן מחוז צפון

מר' זוהיר מקאלדה - מהנדס עירית באקה

מר' מד'ר יונס - ראש מ. ערה-ערערה

מר אהוד יוסטמן - מנהל אגף בכיר לתכנון מקומי

11:30-12:30

הרצאה מסכמת

בינת שוורץ, מנהלת מנהל תכנון

12:30-13:00

ארוחת צהריים

13:00-14:00