DOLPHIN DIGEST 3/5/2021

Community Newsletter for Arleta School

Traducción disponible Vaya al final del boletín y haga clic en el botón de traducción.

可用翻译到新闻通讯的底部,然后单击翻译按钮。

Dịch có sẵn Chuyển xuống cuối bản tin và nhấp vào nút dịch.

ការបកប្រែដែលអាចរកបានចុះទៅខាងក្រោមនៃព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មានហើយចុចលើប៊ូតុងបកប្រែ។

ການແປພາສາທີ່ມີຢູ່ລົງໄປທາງລຸ່ມຂອງຈົດຫມາຍຂ່າວແລະຄລິກໃສ່ປຸ່ມແປພາສາ.

CALENDAR OF EVENTS

MEAL DISTRIBUTION AT ARLETA MONDAYS, WEDNESDAYS & FRIDAYS - 3:00-4:30pm

LIBRARY BOOK DISTRIBUTION AT ARLETA ON WEDNESDAYS - 2:00-5:00PM


Every Monday: GSA for grades 3-5 - 2-2:30pm - Zoom link
Every Thursday: GSA for grades 6-8 - 1:30-2:15pm - Google Mee
Every Thursday: Lunch Social - Grades 6-8 - 11:30-12:15pm - Zoom Link


  • Now-Mar. 12: Enter Raffle to Win a Pie for National Pi Day!
  • Mar. 1-5: Classified & Non-Represented Staff Appreciation Week
  • Mar. 8: PPS Learn Your Options for K-5 Students Next Year Virtual Event - 6-8pm https://www.pps.net/Page/17190 Zoom link
  • Mar. 9: PTA Meeting at 6pm, with special guest Kellogg MS principal Richard Smith
  • Mar. 16: Streaming Showcase "Big Ears" 7pm
  • Mar. 19: Successful Schools Survey due date
  • Mar. 22-26: SPRING BREAK - No School
  • Mar. 25: CHAR Dine-Out, 4-9pm
  • Apr. 8: End of Quarter
  • Apr. 9: Teaching Planning Day - No SchooL

WELCOME TO ARLETA'S WEEKLY NEWSLETTER!

We’re so glad to have you as part of our school community!


This weekly newsletter is developed and sent in partnership between school administration and the PTA. If you have information you'd like shared in the newsletter, please email it to ArletaSchoolPTA@gmail.com. Keep scrolling for the latest.

PRINCIPAL MESSAGE

Dear Families,


About the time I started to write my weekly addition to the Dolphin Digest I received the following letter from Oregon Governor, Kate Brown. Kate Brown Letter 3/5/21


Governor Brown is ordering all schools in the state to begin in-person learning for grades K-5 by the week of March 29 and for grades 6-12 by the week of April 19. Needless to say this is causing Portland Public Schools to make adjustments to the plans we were developing for Hybrid learning.


I can’t tell you how things will be adjusted but you will be receiving communication from PPS within the next day or so. More detailed information will be coming next week.


Stay tuned for more information. Be well.


Thank you.


John Horn

Principal

Big picture

THANK YOU TO OUR CLASSIFIED AND NON-REPRESENTED STAFF!

Many THANKS AND HEARTFELT APPRECIATION to Arleta's Classified and non-represented staff who keep our school clean, fed, organized, healthy, and assist students and teachers! The PTA recognized all their hard work during APPRECIATION WEEK with thank you cards, special Arleta stickers and a free coffee from Pieper Cafe! We appreciate you this week and every week!


(pictured are Candice and Sumika doing meal distribution)

Big picture

PTA MEETING MAR. 9 WITH SPECIAL GUEST, PRINCIPAL OF KELLOGG MS

The next PTA meeting is Tuesday, March 9th at 6pm and we'll have a special guest, the new principal at Kellogg Middle School, Mr. Richard Smith. Bring your questions! Learn more about Mr. Smith here: https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/4/Richard-Smith_Kellogg.pdfhttps://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/4/Richard-Smith_Kellogg.pdf


Join Zoom meeting:

https://us02web.zoom.us/j/81886934614?pwd=NHR4TGRMaGVsYnBTREM0dGlPZ2RNQT09
-or- dial in: (253) 215 8782

Meeting ID: 818 8693 4614, Passcode: 701914


Agenda and notes from the last meeting are here http://www.arletapta.org/pta-meeting-materials.html

PTA NOMINATING COMMITTEE NEEDS YOU

**CALL TO ACTION** The PTA is looking for three or more community members to join a Nominating Committee to help recruit board members for next year. Parents, Teachers, Staff, Community Members, can you give 3-4 hours of your time between now and the end of April for a couple virtual meetings and outreach? No experience necessary, and this would be a HUGE help! Please email if you are interested or want to learn more - ArletaSchoolPTA@gmail.com** LLAMADO A LA ACCIÓN ** Estamos buscando tres o más miembros de la comunidad para unirse a un Comité de Nominaciones para ayudar a reclutar miembros de la junta para el próximo año. ¿Puede dedicar de 3 a 4 horas de su tiempo entre ahora y finales de abril para un par de reuniones virtuales y actividades de divulgación? No se necesita experiencia, ¡y esto sería de GRAN ayuda! Envíe un correo electrónico si está interesado o desea obtener más información: ArletaSchoolPTA@gmail.com** GỌI ĐỂ HÀNH ĐỘNG ** Chúng tôi đang tìm kiếm từ ba thành viên cộng đồng trở lên tham gia Ủy ban Đề cử để giúp tuyển dụng các thành viên hội đồng cho năm tới. Bạn có thể dành 3-4 giờ thời gian của mình từ bây giờ đến cuối tháng 4 cho một vài cuộc gặp gỡ và tiếp cận ảo không? Không cần kinh nghiệm và đây sẽ là một trợ giúp LỚN! Vui lòng gửi email nếu bạn quan tâm hoặc muốn tìm hiểu thêm - ArletaSchoolPTA@gmail.com** လှုပ်ရှားမှုအတွက်ခေါ်ဆိုခြင်း ** လာမည့်နှစ်တွင်ဘုတ်အဖွဲ့ဝင်များကိုကူညီရန်အမည်စာရင်းတင်သွင်းသောကော်မတီတွင်ပါ ၀ င်ရန်အသိုင်းအဝိုင်းသုံးခုသို့မဟုတ်ထိုထက်မကကိုကျွန်ုပ်တို့ရှာဖွေနေသည်။ ယခုအချိန်Aprilပြီလကုန်ပိုင်းမှ3-4ပြီလကုန်ပိုင်းတွင်စုံတွဲအစည်းအဝေးများနှင့်အဝေးရောက်များအတွက်သင်၏အချိန် ၃-၄ နာရီအချိန်ပေးနိုင်ပါသလား။ အတွေ့အကြုံမလိုအပ်ပါ၊ ၎င်းသည်ကြီးမားသောအကူအညီဖြစ်ပါလိမ့်မည်။ သင်စိတ်ဝင်စားပါကသို့မဟုတ်ပိုမိုလေ့လာလိုပါကအီးမေးလ်ပို့ပါ - ArletaSchoolPTA@gmail.com**呼吁采取行动**我们正在寻找三个或更多社区成员加入提名委员会,以帮助明年招募董事会成员。从现在到4月底之间,您能否安排3-4个小时的时间进行几次虚拟会议和外展活动?无需经验,这将是巨大的帮助!如果您有兴趣或想了解更多信息,请发送电子邮件-ArletaSchoolPTA@gmail.com** អំពាវនាវឱ្យធ្វើសកម្មភាព ** យើងកំពុងស្វែងរកសមាជិកសហគមន៍បីនាក់ឬច្រើនជាងនេះដើម្បីចូលរួមក្នុងគណៈកម្មាធិការតែងតាំងដើម្បីជួយជ្រើសរើសសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលសម្រាប់ឆ្នាំក្រោយ។ តើអ្នកអាចផ្តល់ពេលវេលា ៣-៤ ម៉ោងនៃពេលវេលារបស់អ្នកនៅចន្លោះពេលនេះនិងចុងបញ្ចប់នៃខែមេសាសម្រាប់ការប្រជុំនិមិត្ដរូបនិងការផ្សព្វផ្សាយជាក់ស្តែងបានទេ? គ្មានបទពិសោធន៍ចាំបាច់ទេហើយនេះអាចជាជំនួយដ៏ធំមួយ! សូមអ៊ីមែលប្រសិនបើអ្នកចាប់អារម្មណ៍ឬចង់ស្វែងយល់បន្ថែម - ArletaSchoolPTA@gmail.com** تماس برای اقدام ** ما به دنبال سه یا بیشتر اعضای جامعه هستیم تا برای کمک به جذب اعضای هیئت مدیره برای سال آینده به کمیته نامزدی بپیوندند. آیا می توانید 3-4 ساعت از وقت خود را از هم اکنون و اواخر آوریل برای چند جلسه مجازی و ارتباطی اختصاص دهید؟ هیچ تجربه ای لازم نیست ، و این یک کمک عظیم خواهد بود! اگر علاقه مند هستید یا می خواهید بیشتر بیاموزید لطفاً از طریق ایمیل ارسال کنید - ArletaSchoolPTA@gmail.com

Big picture

SUCCESSFUL SCHOOL SURVEY WANTS TO HEAR FROM YOU

Greetings Arleta families!


It is that time of year again for our school community to share their experiences here at Arleta by completing the Successful Schools Survey. Your student(s) may have already taken part in the student portion of the survey, and now we are also inviting parents to provide their feedback as well. This survey helps inform us of how to be a more inclusive, caring, and equitable learning community and we truly appreciate your feedback.


To complete this survey, please visit this link: https://surveys.panoramaed.com/portlandor/ppsfamily and select Arleta from the list of schools to choose from. Please note that the survey must be completed in one sitting. Once you have finished, please press the blue ‘submit’ button to complete the survey.


The survey is available in all 5 PPS major languages and will be available for families until March 19th. Click the Successful Schools Survey Flyers link below to view in other languages. If you have any questions, please reach out to Aud Manansala (Arleta school counselor) at aumanansala@pps.net.


Thank you for taking the time to let us know how we can be a more awesome Arleta!

Big picture

ENTER RAFFLE TO WIN PIE FOR PI DAY (3.14)

Win a pie for National π Day!!


$2 per entry, or $10 for 6 entries / $3 per entry for pizza gift cards

Raffle ends March 12th at Midnight with winners drawn March 13th at Noon and notified via email and/or phone.

Pies will be delivered March 14th (SE Portland city limits, outside addresses by arrangement).


Check out the options and enter to win here: https://app.memberhub.gives/nationalpiday2021


Your support helps the PTA raise funds for Faculty Grants, teacher appreciation, future events, student recognition, end of year celebrations, and more!

Big picture

STREAMING SHOWCASE PERFORMANCE "BIG EARS" ON MARCH 16

On Monday, March 16, at 7:00 PM, the Streaming Showcase players will present an original musical production called "Big Ears." Please join us for the LIVE performance, either via Zoom or YouTube at the links below. We will use acting, singing, dancing, and shadow puppetry to tell the story of the worst leader of our time, King T'gain, who harbors a secret. Find out what happens when his secret is revealed to the world.


YOUTUBE: https://www.youtube.com/channel/UC_BWAmrK8ptk5VAgU0rvMag


ZOOM: https://us02web.zoom.us/j/89826197970?pwd=aStVZzFMY0NmazdZc2o5TURlVUw2dz09

Passcode: bravo

Webinar ID: 898 2619 7970, Passcode: 800564


Or iPhone one-tap: US: +12532158782,,89826197970#,,,,*800564# or +13462487799,,89826197970#,,,,*800564#


Or Telephone: (253) 215-8782


Streaming Showcase was developed in 2020 as a SUN program in order to give students the opportunity to learn the craft of acting and to perform for a live audience in a manner that complies with social distancing guidelines. For more information, visit us online at https://generic15.wixsite.com/streamingshowcase.

SHARE YOUR PHOTOS FOR THE YEARBOOK!

We want your pictures! We are planning a yearbook to commemorate this crazy year, and the final year Arleta will be a K-8 school. Please submit photos of your student during distance learning, playing at the school, student art work, science experiments, etc. using this Google Form - https://forms.gle/pmCbTFNQyTaM4W7e8. Or if you prefer, you can email them to ArletaSchoolPTA@gmail.com. Please include your student's name, grade and description (optional).

UPDATE ON KELLOGG MIDDLE SCHOOL

Construction is in the final stretch at the Kellogg Middle School site. Equipment is being installed, landscaping is going in, and final touches added to welcome students this Fall. Read about the latest updates on this (corrected) flyer, and be sure to attend the next PTA meeting Mar. 9th at 6pm to hear from new Kellogg principal Richard Smith. (link shared next week)

2021 CONNECT TO KINDERGARTEN

February 16, 2021
English | Español | Tiếng Việt | 中文 | Soomaali | Русский


If your child or a child you know will be five before September 1st, this message is for you! PPS is kicking off a Reimagined Connect to Kindergarten campaign. Our goal is for every Kindergarten 2021 family to feel connected to their school community and confident about starting school in the fall. To learn more about our Connect to Kindergarten resources, supports and events, please watch our Welcome to Kindergarten video. And, on behalf of the Early Learners Department, welcome to PPS!


To submit Kindergarten questions and join our PPS Kindergarten mailing list, please complete this short survey: Kindergarten Interest Survey


Register online for PPS Kindergarten at this link.

LIBRARY BOOK PICK UP ON WEDNESDAYS

Library books are available for pick up every Wednesday from 2-5pm out of the Red Room.


Grades K-3 - just show up to pick up a book bag. Grades 4-8 - reserve books with Destiny Discover here: https://search.follettsoftware.com/metasearch/ui/20750. Here is a tutorial on Destiny Discover: https://youtu.be/qydK3LXi2Xc


WHEN RETURNING YOUR BOOKS, PLEASE DROP OFF EXTRA CLEAN, REUSABLE/CLOTH GROCERY BAGS SO WE CAN SAVE MONEY FROM PURCHASING NEW BAGS.

Big picture
Big picture

EXPLORE K-5 OPTIONS VIRTUAL EVENT - MARCH 8 AT 6PM

English | Español | Tiếng Việt | 中文 | Soomaali | Русский


Dear PPS Families,


For those who were not able to attend the Explore Your K-5 Options event on February 18, we are offering the event again on Monday, March 8, from 6-8 p.m. Zoom link


This virtual event will provide information to families with K-5 students interested in thematic focus options, alternative and charter schools, and dual language immersion programs – and will include a general session to learn about connecting to your neighborhood school and applying for transfer, followed by two chances for deeper explorations in school breakout rooms.


The general session and dual language program break out rooms will be available in multiple languages, and interpretation will be available in Spanish, Vietnamese, Somali, Russian, Cantonese and Mandarin.


Learn more about K-5 options, including additional instructions for the March 8 event, at pps.net/k-5options. Please also note that the deadline for applying to most elementary school options is March 16. You can apply at pps.net/schoolchoice.

SUPPORT BLACK-OWNED BUSINESSES

This month, and every month, show your support of Black-owned businesses. Check out the guide and all that Black entrepreneurs have to offer in Portland: https://mercatuspdx.com/directory/black-owned-businesses/?utm_source=Mercatus+Members&utm_campaign=ec2f1501a7-member+exclusive_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_68ea0435a8-ec2f1501a7-225529725#!directory/ord=rnd

FREE CODING RESOURCES FOR KIDS

Information provided by Coding with Kids -


To help students on their coding journey, here are a few free online coding resources that families can use at home.


Code.org - A great option for coders of all ages. Code.org is an ideal first step for new coders and helps build an understanding of foundational coding concepts that will pave the way for more complex coding in the future!


Lightbot.com - Available as an app, this coding game is great for your youngest coders and aims to teach the most fundamental concept in computer programming - “Code is a series of instructions.”


MakeCode by Microsoft - Ideal for both beginners and experienced coders, MakeCode allows coders to try out a variety of electronics and hardware based coding projects like micro:bit and Lego Mindstorms. Self-guided projects allow students to select block-based coding, Python, or Javascript as their language of choice!


Scratch by MIT - Developed by MIT for the purpose of teaching young coders programming, Scratch is a block-based platform that is a great place for students who are ready to start building games and stories on their own!


Khan Academy - Developed for older students and experienced coders, Khan Academy’s coding resources will help students learn the essentials of web development and SQL databases. A great starting point for students who are exploring coding as a future career and are eager to dig deeper in their skill development.

FREE MEDICAL CARE

If your child is currently in need of medical services or shots and you aren't sure where to go, Multnomah County Student Health Centers are open. School based health center resources and fliers IN MULTIPLE LANGUAGES are found here: https://www.multnomahesd.org/shs-student-health-centers.html


Frequently Asked Questions for Parents about Oregon School and Child Care Immunization Requirements

Immunization flyer in Spanish

Immunization flyer in Russian

Immunization flyer in Vietnamese

RESOURCE FOR COPING DURING COVID-19

A new toolkit was created by Multnomah County students, parents and public health communicators to empower youth and families to cope during the pandemic: Taking Care of Ourselves and Others: A COVID-19 Guide for Youth and Families.


The guide is available in both English and Spanish at this time, and is accessible and continually updated on the Multnomah County webpage.

TOOLS FOR NOTICING MY EMOTIONS

PPS has created "Tools for Noticing My Emotions" for you and your family to help support your students across the home-school continuum. Click on the link below where there are translated versions as well - https://docs.google.com/presentation/d/14qRJ7gIUZyevT-Rd7NzDgarRTmyPHvrxr2vZgiYO77U/mobilepresent?slide=id.p

ORDER ARLETA SPIRIT WEAR ONLINE

Have you ordered your Arleta spirit wear yet? Shop online 24/7 and have your items shipped to your home. There are t-shirts, hoodies, tanks, mugs and more. Check out the new store here: https://arletaschool.threadless.com/


(image is just a sample of the available items)

PTA IS COLLECTING BOTTLES & CANS

The Arleta PTA is continuing to collect redeemable cans and bottles to raise money for our school. If you'd like to participate, just email ArletaBottleDrop@gmail.com to arrange for a no-contact drop off of blue Bottle Drop bags and/or pick up your full bags. This is a simple way to support our school and have someone pick up your redeemables! We've raised $1,500 since starting the program last Fall!
Big picture

AMAZON SMILE IS EASIER THAN EVER

If you shop Amazon, then AmazonSmile makes your online shopping charitable. Once you link your Amazon account with Arleta School PTA, AmazonSmile will donate 0.5% of every eligible purchase - same products, same prices, no cost to you. And recently, Amazon updated their app to connect with AmazonSmile, making shopping + giving even easier.


You can get full instructions here

AMAZON WISH LIST FOR TEACHERS & STAFF

Throughout the school year, supplies are consumed and new needs arise. That’s why Arleta now has an Amazon Wish List of items added by teachers and staff. Please consider adding an item or two when you do your regular Amazon shopping. And when you use Amazon Smile and link your Amazon account to Arleta School PTA, Amazon will also donate 0.5% of your total purchase (at no additional cost to you)! Questions – email ArletaSchoolPTA@gmail.com


Link to Wish List is: https://smile.amazon.com/hz/wishlist/ls/3S713LRBVHEI6

NO COST WAYS TO SUPPORT ARLETA

The Arleta PTA participates in THREE no-cost shopping rewards programs - Fred Meyer Community Rewards, AmazonSmile and Bottle Drop.


1. By linking your Fred Meyer Rewards card to the Arleta PTA and scanning your rewards card when you shop, a percentage of your purchase goes to the PTA. Sign up here. (And you'll still get your cash back rewards!)


2. Amazon has a similar program, called AmazonSmile. Select "Arleta School PTA" as your charitable organization to receive donations when you shop Amazon. Once you sign up, just go to smile.amazon.com to do your usual Amazon shopping. While there is no app, you can create a shortcut on your phone by going to smile.amazon.com in your browser, tap the Share button, then tap Add to Homescreen.


3. Donate your redeemable cans and bottles to Arleta through Bottle Drop. Email arletabottledrop@gmail.com to request some blue bags. (Arleta pays a fee for the bags, so let's fill them to the top!)

Big picture
Big picture

STAY CONNECTED!

Like and follow the Arleta School and Families United Facebook page, check out the arletapta.org website for news and updates or email us anytime arletaschoolpta@gmail.com

PPS District policy prohibits discrimination on the basis of age, color, creed, disability, marital status, national origin, race, religion, sex, and sexual orientation. BP 1.801.020. Not all outside groups comply with the District’s non-discrimination policy. Families are strongly encouraged to review all materials closely.