Nieuws uit Groep 7/8

December 2014 - WereldKidz Triangel

Update Algemeen

Beste ouders,


Inmiddels de derde nieuwsbrief vanuit de klas! Het Sinterklaasfeest heeft plaatsgevonden en de school is alweer omgebouwd voor de kerst. In de groep hebben we ontzettend gave surprises voorbij zien komen en het was een leuke dag.


Verder was de week van de MediaWijsheid erg leuk. De kinderen hebben hard gestreden en na een week hebben we de finale gespeeld. Helaas niet gewonnen, maar iedereen heeft zijn diploma voor MediaWijs verdiend.


Het jaar 2014 is alweer bijna ten einde. We willen iedereen alvast een fijne kerst en een gelukkig nieuwjaar wensen!


Barend & Hester

Agenda

11 december - Inloopavond

16 december - Schaatsen

18 december - Kertsdiner

19 december - Start Kerstvakantie

30 december - Laze jarig

1 januari - Sem jarig

5 januari - Terug naar school

Waar zijn wij mee bezig?

Hieronder staat per vakgebied waar we aankomende weken mee aan de slag gaan. Verder kan je er ook handige tips en links vinden naar websites die de thema's in de klas ondersteunen.


Taal: We zijn bezig met het 4e blok van de methode Taal in Beeld.


Voor groep 8 gaat het onder andere in dit blok over:

- lichaamstaal tijdens spreken

- het lijdend voorwerp en hoe je deze kan veranderen

- teksten schrijven

- stellen, meedelen en gebieden

- voegwoorden en het verbinden van zinnen


Voor groep 7 gaat het onder andere in dit blok over:

- gebarentaal

- bevelen met de gebiedende wijs

- tekst schrijven met argumenten

- stemgebruik

- de aanvoegende wijs

- spreekpauzes

- zinnen met een ontkenning


Extra werkbladen hiervoor zijn te vinden via TIB-Extra of via onze YURLS-pagina. Je kan ook de onderwerpen opzoeken op Google en er woorden als werkblad of oefenen bij zetten. Er komen dan honderden links tevoorschijn.


Voor de samenvattingen van alle uitleg behorend bij deze blokken, klik op de links hieronder. Deze kunnen gebruikt worden door de kinderen om zich goed voor te bereiden op de toets of door u om ze te overhoren:

- Samenvatting Blok 3 Taal Groep 7

- Samenvatting Blok 3 Taal Groep 8


Spelling: Bij spelling gaan we aan de slag met de volgende categorieën:


Voor groep 8:

- K33: woorden op ~iaal, ~ieel, ~ueel

- R28: bijvoeglijke naamwoorden: overzicht

- W22: struikelblokken 1

- W23: struikelblokken 2

- WW19: van deelwoorden afgeleide bijvoeglijke naamwoorden


Voor groep 7:

- W13: woorden met th

- W18: woorden met y

- WW12: verleden tijd regelmatige werkwoorden: ~de(n) of ~te(n)

- WW13: verleden tijd regelmatige werkwoorden: ’t kofschip

- WW14: verleden tijd regelmatige werkwoorden op ~ven en ~zen


Uitleg Letters:

K = Klankwoord (Hoe klinkt het woord?)

R = Regelwoord (Wat is de regel?)

W = Weetwoord (Gewoon onthouden hoe je het schrijft)

WW = Werkwoorden (Volg de regels van vervoegen)


Voor alle spelling categorieën zijn er werkbladen aansluitend bij onze methode te vinden op SIB-Extra. De werkbladen horen bij de categorieën. U kunt natuurlijk ook de spellingproblemen opzoeken op google, er zijn ontzettend veel websites met ondersteuning, werkbladen en oefeningen te vinden.


Rekenen: Het aankomende blok (blok 4) gaan we aan de slag met:


Groep 8:

- Vermenigvuldigen van een heel getal met een breuk: bijv. 15 x 2/3 = ?

- Handig vermenigvuldigen met (komma)getallen: bijv. 0,3 x 75 = ?

- Schrijven van grote getallen: bijv. 2,1 miljoen = 2 100 000

- Bepalen of de uitslag bij een driedimensionale figuur hoort


Groep 7:

- Handig delen: analogie bij (grote) deeltafels: bijv. 565 : 5 = ?

- Het geheel berekenen als een deel van het geheel gegeven is: bijv. 1/3 is 6, hoeveel is 1?

- Kolomsgewijs delen met verkorte notatievorm: bijv. 5875 : 25 = ?

- Eenvoudige percentages berekenen: bijv. 6 van de 25 is hoeveel %?


Extra oefenwerk is te vinden op onze YURLS-pagina. Verder kunnen de kinderen oefenen op hun Ambrasoft account.


Wereld Oriëntatie:

We zijn begonnen met Onderzoekend en Ontwerpend leren. In de vorige nieuwsbrief is te lezen wat dit precies inhoudt. Het eerste thema dat we behandelen is de Industriële Revolutie. De kinderen zijn nu in de fase van de kennisoogst, dit betekent dat ze kennis aan het vergaren zijn door informatie op te zoeken. De informatie staat in boeken en op internet.


Voor meer achtergrondinformatie en vragen die u aan uw kind kan stellen kunt u op de onderstaande links klikken:

Achtergrondinformatie Hoofdstuk 1

Achtergrondinformatie Hoofdstuk 2


Werkstukken:

Het tweede werkstuk is gestart. De kinderen hebben allemaal een nieuw onderwerp en gaan nu zelf thuis aan de slag met het maken van een werkstuk. Voor de beoordeling van het werkstuk gebruiken we het volgende formulier:

Formulier beoordeling werkstuk

YURLS-Pagina Groep 7/8

Klik op deze link om de YURLS-Pagina van groep 7/8 te openen met links naar online leermateriaal voor alle vakgebieden.

Huiswerk & Toetsen

Het volgende huiswerk wordt aan de kinderen opgegeven:

- Leren doelwoorden

- Werkstuk schrijven

- Werk dat nog niet af is wordt meegegeven aan de kinderen

- Engelse game spelen

- Rekenhuiswerk les 13-14-15De volgende toetsen zullen binnenkort plaatsvinden:

- TopoToets 17 december

- Rekenen blok 5 begin januari

- Taal blok 4 begin januari

- Doelwoorden blok 4 begin januari

Als afsluiting: 2 filmpjes van de klas!

Filmpje voor de Week van de MediaWijsheid

Dit filmpje is gemaakt door Jelita, Sharouk, Sallah, Ruby & Melany. De opdracht was een filmpje te maken met maar 5 shots van maximaal 1,5 minuut. Het thema is privacy.


Filmpje van de HipHop workshop

De kinderen hebben een HipHop workshop gehad en hebben een dansje geleerd, dit is gefilmd door de meiden van de dansclub!

5 Shots TriangelGang
De Triangel HipHop groep 78