מעיר לאימפריה

האימפריה הרומית

אז לסיכום

הודות לעבודה, למדתי ש......

בזכות כיבושם של שטחים רבים, הפכה האימפריה הרומית מעיר קטנה לאימפריה גדולה מאוד וחזקה. כמו כן, השפעת התרבות היוונית על רומא היתה גדולה מאוד-הרומאים התחילו ללמוד ולדבר יוונית.