Geotermisk Energi

Vad är egentligen geotermisk energi?

Positiva och negativa effekter med Geotermisk energi?

Positiva:
  • "Gratis energi"
  • Effektiv energi
  • Miljövänlig energi
  • Mindre kostnader

Negativa:

  • När man borrar hål i marken för att få fram energin så kan det bidra till naturkatastrofer

Tillgången i Sverige?

Geotermisk energi finns tillgängligt i Sverige, men det är inte lika effektivt; i Island så är det mer effektivt då man har flera värmekällor. Värmen tränger sig upp till ytan som sedan bildar gejsrar och andra olika varma källor som utnyttjas.


Miljöpåverkan?

Själva energin är inte miljöfarlig; man tar energi som redan finns. Men om man t.ex. ska ha bergvärme så kan det vara skadligt att trycka ner järnrör i marken. Det kan även vara skadlig att påverka de tektoniska plattorna som kan medföra katastrofala naturkatastrofer.


kostnad? (dyrt, billigt, är det lönt att använda?)

Själva energin är där, den är inte konstgjord, men det beror på hur man får tag på det. Vissa i Sverige har bergvärme, de borrar i marken, stoppar in ett järnrör, i det järnröret så stoppar de in en slang; den ena sidan pumpar vatten in i röret, och sedan så kommer samma vatten tillbaka, fast varmt. Sen så lagras värmen.


Lagringsmöjlighet?

Geotermisk energi är ju ändå energi som kommer från marken, det involverar oftast vatten. Men att lagra det är inte det smartaste; när man tar ut det varma vattnet så är det "färsk" det är då man borde förbruka energin. Om inte så måste man använda sig av varmvattensberedare som håller temperaturen.

Effekt?

Geotermisk energi har en hög effekt, som sagt så var geotermisk energi, energi som kommer från marken. Alltså värmen som kommer från marken.


Ett hushåll med pool kan ha bergvärme för att kunna värma poolen, huset och vattnet.

Ett badhus kan ha geotermisk energi för att värma poolvattnet, det spar på kostnader, osv.


Så ja, Geotermisk energi är effektiv och billig, samt miljövänlig.