Hooliganisme

made by: Joris Konings, Ruben Vonk & Kenneth Pot

Van waar komt de naam “hooligan”?

De naam komt van een Ier, Patrick Hooligan, die leider was van een bende die op allerlei gewaagde manieren wist het geld van de voorbijgangers te stelen.

Profiel van de hooligans

De hooligan is: - Van het mannelijk geslacht.
- Ongeveer twintig jaar oud.
- Woont in de stad of omringende gemeente van zijn ploeg.
- Is ongehuwd.
- Is ofwel werkloos, ofwel student.
- Indien hij werkt, is het als arbeider.
- Hij drinkt graag een biertje
- Pleegt binnen de voetbalcontext voornamelijk vandalisme , gericht tegen personen en smaad
- Is ook buiten de voetbalcontext geneigd tot delinquent gedrag.

voetbalvandaal

Van het mannelijk geslacht.
- Ongeveer twintig jaar oud.
- Woont in de stad of omringende gemeente van zijn ploeg.
- Is ongehuwd.
- Is ofwel werkloos, ofwel student.
- Indien hij werkt, is het als arbeider.
- Hij drinkt graag een biertje
- Pleegt binnen de voetbalcontext voornamelijk vandalisme , gericht tegen personen en smaad
- Is ook buiten de voetbalcontext geneigd tot delinquent gedrag.

Dit profiel is voor de standaard hooligan. Het is zeker en vast mogelijk dat sommige voetbalvandalen hiervan afwijken.


· Het prestigevandalisme is erop gericht zichzelf te bewijzen tegenover de groep.

· Het sociale vandalisme ontstaat meestal uit het gevoel gefaald te hebben of onrechtvaardig behandeld te zijn in de gezins- of arbeidssituatie. Het sociale vandalisme leidt tot de ergste vernielingen.

regels binnen het stadion

Een supporter kan een stadionverbod krijgen na:


· Het gooien van voorwerpen

· Het overtreden van zijn stadionverbod of van het perimeterverbod. Een perimeterverbod is een verbod om in de omgeving van het stadion te komen.

· Het bevinden op plaatsen waarvoor je geen geldig toegangsticket hebt, zoals het stadion betreden, of de poging tot, van het stadion zonder geldig toegangsbewijs.

· Zich in een ander vak bevinden dan waar men een toegangsticket voor heeft.

· Klimmen op de omheining.

· Zich op het speelveld bevinden of de grasstroken rond het speelveld.

· Op allerlei plaatsen komen waar je niet moet zijn zoals b.v. een verlichtingspaal.

· Artikel 23 is het aanzetten tot haat, woede, slagen en verwondingen. Dat zijn alle mogelijke vormen van uitdagen en provocatie zoals woorden of daden of een combinatie ervan.

· Het gebruik of binnenbrengen van pyrotechnische voorwerpen. Het meest bekende is hier het Bengaals vuur of voetzoekers.

Big image