La Idade Media

en Europa

As palabras que están en cursiva (TAMBIÉN PUEDEN ESTAR EN NEGRITA A LA VEZ) teñen a súa definición ao final do smore

Inicio

Século III

 • O imperio romano entrou en crise e o emperador non era respetado.


 • Os pobos xermánicos fixéronse co poder en moitas provincias.
Big image

Ano 476

 • O emperador foi derrotado polos pobos xermánicos e desapareceu o Imperio.


 • Os pobos xermánicos fundaron reinos nas provincias romanas


 • O cristianismo era a relixión dos novos reinos.


 • O papa quedouse en Roma, exerceu unha gran influenza política sobre os reinos.
La caída del imperio romano

Feudalismo

 • Algúns habitantes das cidades do Imperio foron ao campo.


 • Vivían en feudos.


 • Por iso creouse un nova organización social, o feudalimo:


 • Rei, + autoridade. Cedíalle feudos aos nobres a cambio, eles convertíanse nos seus vasalos e xurábanlle fidelidade nas ceremonias de vasalaxe.


 • Nobres, vivían nos feudos. Para a guerra tiñan que organizar os seus propios exercitos e poñerse as ordes.


 • Igrexa, tiña terras que estaban arredor dos mosteiros.


 • Campesiños, traballaban nas terras dos nobres e da Igrexa a cambio de protección.
Big image

Rexurdir urbano

Século XI

 • Recuperouse a vida comercial.


 • Celebrábanse feiras e mercados nas cidades e +poboación.
Big image

Cidades

 • Eran centros comerciais.


 • Centros artesanais, nas cidades vivían moitos traballadores manuais cuxos produtos se vendían no campo. Estaban asociados en gremios.


 • Centros culturais e relixiosos, xurdiron as primeiras universidades, como a de Boloña. Tamen construíron igrexas e catedrais de estilo románico e gótico.

Idade Media en España

Século V

 • A Península Ibérica tamén foi invadida polos pobos xermánicos.


 • Primeiro os suevos, os vándalos e os alanos.


 • Despois os visigodos.


 • Cando caeu o Imperio romano os visigodos fixéronse co poder na Península e fundaron un reino coa capital en Toledo.


 • Os visigodos eran minoría e para gobernar adoptaron de Roma as leis, o cristianismo e o latín.

Big image

Al Alandalus

Árabes

Eran un pobo que praticaban una relixión diferente, o islam xurdida en Arabia no século VII.

Ano 711

 • Un exército musulmán invadiu o sur da Península Ibérica.


 • Fixéronse co control da Península, menos as montañas do norte onde se refuxiaban os cristiáns.


 • A os territorios conquistados chamáronos Al Andalus.
Big image

Século X

 • Al Andalus converteuse nun califato.


 • Abderramán III estableceu a capital en Córdoba


 • Vida urbana, Córdoba, Granada e Sevilla eran importantes centros de comercios. Aos seus mercados chegaban produtos de Oriente.


 • Desempeño da agricultura, introduciron innovacións de regadío e o cultivo de produtos.


 • Desenvolmento cultural, destacaron os filósofos Averroes e Maimónides.

Século XI

 • O califato cividiuse en reinos de taifas.
Cómo fue la invasión musulmana en España Geografía e Historia Educación Practicopedia com

Reinos cristiáns

 • Despois da conquista musulmá os cristians foron a o norte da Península.


 • Fundaron novos reinos, que pouco a pouco foron arrebatándolles as terras aos musulmás.

Novos reinos

 • 1º Asturias = reino de León.


 • 2º Castela, Navarra e Aragón.


 • 3º Aragón + condados cataláns = Coroa de Aragón.
Big image

Os reinos cristiáns eran reinos feudais

 • Rei , +autoridade política e militar dirixía as guerras contra os musulmáns.


 • Nobres, axudaban a o rei nas guerras e a cambio eles recibian feudos ou territorios.


 • Igrexa, posuían terras nas zonas conquistadas e fundaron mosteiros.


 • Campesiños, traballaban nas terras dos nobres e da Igrexa.

Cidades do norte

 • Cando Al Andalus se dividiu en reinos de taifas os cristiáns tiñan a maior parte da Península.


 • As cidades do norte epezaron a crecer e fixéronse rutas culturais e comercias como por exemplo o Camiño de Santiago.

Reis Católicos

 • En 1469 a raíña Isabel I de Castelane o rei Fernando II de Aragón casáronse e uniron os seus reinos.


 • En 1492 conquistaron o último reino musulmán da Península o reino de Granada.

Pequeno dicionario

Feudo

Grandes territorios organizados cerca dun castelo.
Big image

Ceremonias de vasalaxe

Son ceremonias nas que os nobres xurábanlle fidelidade ao rei e combertíanse nos seus vasalos a cambio lles cedía feudos.
Ceremonia de Vasallaje, trabajo sociales.

Gremios

Grupo de traballadores dun mesmo oficio.

Reinos de taifas

Son territorios independentes.