בעלי חיים

כלבים

יש כלבים חמודים כמו אלה

ויש כלבים נוראים

שלא כדאי להתעסק איתם

חיות

וזה הסוף