מילון ההווה!

פרסומת למילון הווה☺

מילון ההווה - מילון שימושי לעברית התקנית.


מילון ההווה – "מילון שימושי לעברית התקנית" – הוא מילון הערוך בשיטת ההווה. הוא מוגדר כ"מילון שימושי" מכיוון שהוא קצר וענייני מטרתו למסור רק את המידע ההכרחי הדרוש לקורא.

מילון ההווה הוא מילון חד לשוני.

מילון ההווה היה המילון הראשון שהציג את הפעלים בצורת ההווה שלהם בשונה ממילונים שקדמו לו.

Big image