Kaupmehe mõju ühiskonnale

Kasumi teenimine

Kuigi kaupmehed mängisid olulist rolli keskaja rahva käekäigul, ei sallitud neid eriti.

Nimelt, käis varakeskajal tihtilugu röövimine ja petmine kaupmehe elukutsega kaasas. Kasumi teenimiseks, osteti kaupa odavalt ja müüdi kallimalt maha ja rikastuti nõnda teiste arvelt.

Ometi oli kaupmeestel keskaja ühiskonnas suur mõjuvõim.

Edukaimad kaupmehed olid lähedastes suhetes ka valitsejate ja õukonnaga.

Miks olid kaupmehed kasulikud?

Lisaks sellele, et kaupmehed transportisid ja müüsid lihtrahvale eluks vajalikku kaupa, levitasid nad ka teistest riikidest saadud teadmisi, mis aitasid areneda erinevate riikide kultuuril.

Näiteks kombeid, moodi, teiste piirkondade käitumistavasid ja muid taolist.

Samuti avastasid kaupmehed mööda maailma ringi rännates uusi mandreid, saari ja muid kohti.

Ringi rännates ja erinevate kultuuridega tutvudes ning erinevaist paigust inimestega suheldes, hendasid nad mõnes mõttes tolleaegseid rahvaid.

Kõige selle juures, annetasid nad suure osa oma teenitud palgast heategevusse ja kirikutele.