חיות או לא להיות

חיות והכל!

חיות בסכנת הכחדה

ישנם בעולם חיות יפיפיות,אבל די חבל שהם נכחדות מאיתנו