מבנה הלב וקצב הלב

מגישות: עמית ניסן, ליבי לוי ונועה עמנואל
כיתה: ז'3
בית ספר: מקיף ח'

מוגש ל: יורם יוספי

תיאור כללי של הלב ותפקידיו

הלב הוא הכוח המניע של מערכת ההובלה באדם. תפקידו לדחוף דם אל תוך כלי הדם.
בלב יש חללים הנקראים חדרים ועליות, יש בו מחזור דם קטן ומחזור דם גדול.