Vindkraft

Ta vara på vindens krafter

INGA MILJÖUTSLÄPP

"Vinden sätter fart på rotorbladen, eller vingarna, som i sin tur driver en generator där el produceras och förs ut på elnätet." -eon


Även om vindkraften är så pass miljövänlig som den faktiskt är så består endast 2.5 % av Sveriges elproduktion av vindkraft. Danmark, Tyskland och Spanien har satsar mer på vindkraft. Vindkraften står för hela 20 % av Danmarks elproduktion.


Vindkraftverk i Sverige

Som sagt står vindkraftverken i Sverige endast för ca 2.5 % av den totala elproduktionen.

Eftersom att det inte alltid blåser kan man inte ständigt använda sig av vindkraft, utan behöver då andra energikällor för att kunna producera el. Vatten och vind kompletterar varandra och det underlättar därför om man även använder sig av vattenkraft.


Vindkraftverk placeras ofta på stora, öppna ytor gärna nära vatten. Det eftersom att vinden ofta är starkare och jämnare vid t.ex. havet. Anledningen till att man placerar ut vindkraftverk vid öppna ytor är för att vindkraftverken ska kunna ta upp så mycket vind som möjligt, utan att några byggnader står i vägen.


En nackdel är att vindkraftverken skapar högt buller runt omkring sig, vilket kan påverka de människor som bor i närheten. Rotorbladen på vindkraftverken kan orsaka telestörningar i mobilnätet och även i television- och radiovågor. Fåglar kan även flyga in i vindkraftverken och skadas.

Miljöpåverkan

Vindkraft är en relativt miljövänlig energikälla. Det kommer inga negativa biprodukter ifrån vindkraftverk, och det är samtidigt en förnybar energikälla, vilket innebär att man kommer kunna använda vindkraftverk i all evighet, då vinden aldrig kommer ta slut, till skillnad från fossila bränslen, som t.ex. olja, som inte är förnybar och en dag kommer att ta slut.


Det som skulle kunna tänkas vara skadligt för miljön är materialet som vindkraftverken byggs av, då de måste vara rejält stabila och hålla även i storm.

En annan negativ miljöpåverkan är att man, när vindkraftverk ska sättas upp, behöver extra stora lastbilar, som drar mer bensin och släpper ut mer avgaser. Ibland behöver man även bygga om vägarna som de lastbilarna ska köra på för att sätta upp vindkraftverken, vilket även det är skadligt för miljön.

Kostnad

Priserna för vindkraftverk har fallit de senaste åren. Då kostade intervallet 15-17 miljoner kronor/MW. Idag ligger kostnaderna på ca 10-13 miljoner kronor/MW. Det positiva är att vindkraftverken blir allt billigare, men de är fortfarand alltför dyra, och därför satsas det inte så mycket på vindkraft, vilket är en nackdel eftersom att det är en energikälla som är bra för miljön.


Lagring

Det går inte att lagra energin från den här källan, den energin som produceras måste användas direkt, vilket är mycket negativt då man, om man använder vindkraftverk, även måste ha flera andra energikällor.

Effekt

Att använda vindkraftverk är inte särskilt effektivt, då man inte kan använda vindkraft som energikälla om det inte blåser.


Av

Emma Redtzer och Nadja Hawazali