ערביי הגליל

מגישים: הדר ניר ועדי

מבוא

בחרנו לעשות את העבודה על נושא ערביי ישראל, בדגש על התיישבותם בגליל.
נושא זה מאוד חשוב לנו מאחר ואנו חושבים שעלינו להכיר את כל אוכלוסיית ישראל, על גווניה.

זהו נושא שנוגע בתחומים רבים בתחום הגאוגרפיה. סיבה טופוגרפית, חקלאית, גאוגרפית, היסטורית ותרבותית.
יש לנו רצון לדעת יותר על התיישבות הערבים בארץ ואנו רוצים להעשיר את הידע שלנו בקשר לנושא כה חשוב זה.

Big image

ערביי ישראל

 • ערביי ישראל הם ערבים אזרחיים המתגוררים תחת גבולות ישראל.
  רבים מערביי ישראל הם תושבי ארץ ישראל מימי המנדט הבריטי, שנשארו בשטח ישראל בתום מלחמת העצמאות.

 • ערבי זהו מוצא אתני. (אתניות היא מאפיין תרבותי המקושר לקבוצה חברתית מסוימת של בני אדם. כאשר קבוצה זו יכולה להתפרס על פני מדינות שונות ואינה חייבת להתרכז במדינה אחת בלבד).


ערביי ישראל הם אוכלוסיית הערבים המוסלמים והנוצרים,הדרוזים והבדויים. כאשר רוב הבדואים מתגוררים בנגב,ושאר האוכלוסייה הערבית מתגוררת בצפון בעיקר באזור הגליל.

בתום מלחמת העצמאות, לערבים שהיו כאן הוענקה אזרחות ישראלית, אשר לפי חוק האזרחות, הפכו אותם לאזרחי ארץ ישראל מן המניין.

לאוכלוסיית ערבי ישראל (אזרחים חוקיים), נוספו מהגרים ערביים, כתוצאה מאיחוד משפחות, וכמו כן מעטים נוספים שקיבלו זכות התיישבות בעקבות מתן שירותים למדינת ישראל, אישור עבודה במדינת ישראל. אוכלוסייה זו כוללת גם את תושבי הקבע שאינם אזרחים, לרבות אלו המתגוררים בשטחים שמדינת ישראל סיפחה, מזרח ירושלים ורמת הגולן.

Big image

היכן ערביי ישראל מתיישבים?

 • הערבים יושבים בעיקר בצפון הארץ,רובם באזור הגליל.

 • הערבים כוללים את הדרוזים,הצ'רקסים, הערבים הנוצרים והערבים המוסלמיים.

 • כל האוכלוסיות האלו שונות למרות היותם "ערבים". למשל:

 • הדרוזים רואים את עצמם כדת דרוזית ושומרים על דתם, אך רואים את עצמם כדת ללא מדינה בעלת ייחוד משלה. כלומר הם נאמנים למדינה שאליה הם משתייכים,לכן גם משרתים בצבא.

 • הערבים הנוצרים בארץ ישראל נמצאים בעיקר בצפון הארץ באזור הגליל ובעיר המרכזית נצרת.

שיעורי הילודה שלהם נמוכים ולכן רמת הפיתוח בסביבתם גבוהה. והערבים הנוצרים מהגרים יותר ממקום למקום, ולא נשארים אך ורק באזור הגליל לעומת המוסלמים.

 • הערבים המוסלמים אשר מהווים את רוב האוכלוסייה יותר שמרנים. ושיעורי הילודה שלהם גבוהים יותר.

סיבות להתיישבות בגליל

 • 1)מקום מקלט לאוכלוסיות מועטות- אוכלוסיות מועטות כמו הדרוזים והצ'רקסים רואים את הרי הגליל כמקום מקלט, שבו לא יוכלו להפריע להם באורח חייהם.


 • 2) רצף התיישבותי- בעבר סופחו במלחמות ארץ ישראל כחלק ממדינות ישראל.


3)סיבה טופוגרפית -סיבה נוספת להתיישבות ערביי ישראל בגליל היא סיבה היסטורית. לגליל יש יתרון טופוגרפי בכך שהוא גבוה ובעת מלחמות היה יותר קל להתקיף ולראות יותר טוב את הצד השני המגיע להלחם, ושדה הראייה רחב יותר.


4) סיבה חקלאית-תנאי הקרקע בגליל מתאימים לגידול חקלאי. הקרקע היא קרקע פורייה וטובה.

רוב הערבים היו מבינים בחקלאות, ולכן העדיפו לבוא אל מקום בו קל לגדל גידולים.

למשל:מטעי זיתים שהערבים בישראל נוהגים לגדל. תנאי האקלים הים תיכוני מתאימים לגידול הזית וזו הסיבה לגידולו הנרחב באזור זה.

מחרוזת שירי גליל