מגמות קבוצת יבנה

אלו המגמות שתילמדנה בשנה הבאה לעיונכם

Big picture
מגמת ביולוגיה מיועדת לכל התלמידים הסקרנים שרוצים להבין ולחקור תהליכים. לבצע ניסויים וערוך מחקרים. המגמה עתירת מדיה ונלמדת ע"י שימוש האמצעי המחשה , הדמיות וסרטונים. ונתמכת מחשב. התלמידים לומדים לימודים פעילים ונדרשת מהם חשיבה והשתתפות רבה בשיעורים.

המגמה מיועדת למי שאוהב ללמוד. למי שרואה את עתידו באוניברסיטה.

משרד החינוך רואה בביולוגיה מקצוע דגל . הוא מעודד למידה של מגמה זו ע"י תוספת מירבית של 25 נקודות לציון ממוצע הבגרות .

Big picture