מבנה הגאוספרה

מאת: גל גורן

שאלות

1. החומרים המרכיבים את הגאוספרה הם: אדמה, חול, סלעים, אבנים, משאבי טבע ועוד....

2. כדור הארץ נוצר...


לפני כ- 4.6 מיליארד שנה הסתובב לו בחלל ענן אבק וגז, שממנו נוצרה השמש שלנו. מחלק קטן של החומר הזה נוצרו כוכבי הלכת והירחים, וגם כדור הארץ. בתחילה היה כל הכדור הזה לוהט. במהלך השנים הוא התקרר ונוצר קרום כדור הארץ, שהוא האדמה שעליה אנחנו דורכים.


מעומק האדמה נפלטו גזים שונים אשר יצרו את האטמוספירה הראשונית של כדור הארץ. הגזים באטמוספרה מגנים עלינו מפני הקרניים המסוכנות של השמש. מים התחילו להיקוות במקומות הנמוכים יותר ונוצרו האוקיינוסים. בתנאים האלה, התחילו להיווצר כאן חיים.

https://www.youtube.com/watch?v=9FZc3Myk82w

3.

https://www.youtube.com/watch?v=Uh7bcLxJ5E8

Big image