Curriculum ontwerp IHKS, BPV

Wat wil je met je BPV bereiken en hoe positioneer je de BPV?

Programma

Programma Leerwerkatelier 25 november 2014


15.00 uur Terugkoppeling deel 1, inventarisatie leervragen

15.10 uur: Configuraties mbo

15.50 uur: Rol bedrijfsleven

16.00 uur: Mogelijke ontwerpen curricula

16.30 uur: Vragen

Het bo heeft als taak om aan te sluiten bij een veranderende wereld. Hoe?

 • Leren op de werkplek
 • Verdiepend leren
 • Zelfsturend leren
 • samenwerkend leren
 • op maat leren


http://www.ecbo.nl/3_1202_Configuraties-mbo-opleidingen.aspx


In twee- of drietallen krijg je 1 van de 5 configuraties toebedeeld. Presenteer aan de rest van de taakhouders de inhoud van deze configuratie, de voordelen en de nadelen. En wat betekent deze configuratie voor de beroepspraktijkvorming en de praktijk nabijheid.


Criteria curriculum • Relevantie
 • Consistentie
 • Bruikbaarheid
 • Effectiviteit
 • Adaptiviteit

U vraagt wij draaien?

Is het: u (bedrijfsleven) vraagt, wij (middelbaar beroepsonderwijs) draaien? Of moet het mbo studenten meer dan beroepsgebonden competenties meegeven? Bijvoorbeeld kennis over de samenleving of kennis die nodig is om de stap naar een vervolgopleiding te kunnen maken? Zie daar het spanningsveld waarin kwalificaties van het mbo vorm krijgen: welke competenties zijn belangrijk als bagage voor een onzekere toekomst?

handreiking hulpvragen BPV en uitgangspunten TO (BPV in IHKS)

Hoe plannen we de BPV?


 • Lint- of blokstages; wel of geen terugkomdagen op school
 • Wel of geen bpv in het eerste jaar?
 • Alle stages bij hetzelfde bedrijf of juist niet?
 • Wanneer en hoe betrekken we de bpv-bedrijven bij het ontwikkelproces?
 • Zoeken we geschikte bedrijven bij onze bpv-planning of is die planning een “gedragen compromis” tussen de “ideale” competentieontwikkeling en de mogelijkheden van de bpv-bedrijven (bijvoorbeeld in een sector met seizoensgebonden activiteiten)?

De werkgroep IHKS -BPV

 1. Jaap Streefkerk (Vrij & Gastvrij)
 2. Gera Bosch ( Media-academie)
 3. Irma Gelderblom (i-team)
 4. Sjoerd Ganzinga (directie Harderwijk)
 5. Jan Nijhuis (directie Zwolle, Fuchsiastraat)
 6. Evert Helfrich (directie Salland)
 7. Gerard van der Staay (Handel & Commercie)
 8. Teus Timmer (Veilig & Bescherm)