פסח

מאת: אריאל נרקיס ויעל כהן ( אריעל נרכהן)

לחג פסח יש כמה שמות:...)

לחג הפסח קוראים בכמה שמות והשמות הם:

חג המצות – הוא השם המופיע בתורה לחג זה, על שם המצות שאכלו בני ישראל בצאתם ממצרים.

חג הפסח - על שם שהקב"ה פסח על בתי ישראל במכת בכורות.

חג החרות - על שם שבני ישראל יצאו מעבדות (מצרים) לחרות והיו לבני חורין, כפי שאנו אומרים בתפילות החג "זמן חרותנו".

חג האביב - על שם שהחג נחוג בחודש האביב.

חג הגאולה - על שם שאנו עתידין להיגאל בחודש זה, כמו שנאמר "בניסן נגאלו ובניסן עתידין להיגאל".


בחג הפסח...:)

בחג הפסח ה" נתן 10 מכות למצרים:

1.מכת דם - המים ביאור נהפכים לדם , הדגים שבאיור מתים,והסירחון עולה המצרים נאלצים לכרות בארות כדי לשתות מים.


2.•מכת צפרדע – המוני צפרדעים (לפי חלק מהפרשנים הכוונה לתנינים‏) מתפשטים בכל ארץ מצרים, וחודרים לבתים. לבסוף הצפרדעים מתים והסירחון העולה מהפגרים ממלא את הארץ.


3.•מכת כינים – האדמה הופכת לכינים שפוגעים במצרים ובבהמותיהם.


4.•מכת ערוב – "ערוב כבד" ממלא את בתי המצרים ואת אדמתם. על פי הפרשנות המסורתית, הערוב הוא תערובת של חיות טרף, אך פרשנים מודרניים יותר פירשו שהכוונה לחרקים ומכרסמים.


5.מכת דֶּבֶר – מגפת דֶּבֶר מכלה את כל בהמותיהם של המצרים. מחלה זו ככל הנראה אינה המחלה הנקראת היום דבר, היות שהמחלה המודרנית פוגעת בעיקר בבני אדם ולא בבהמות. גם אין זו מחלת דֶבֶר הבקר, מכיוון שעם בעלי-החיים שנפגעו ממנה, ‏על פי ספר שמות, נמנו גם סוסים, חמורים וגמלים, ‏שאינם נדבקים ואינם חולים בדֶבֶר הבקר.


6.•מכת שחין – מחלת אבעבועות תוקפת את המצרים ואת בהמותיהם.


7.•מכת ברד – ברד כבד ניתך בארץ מצרים, שובר את העצים, פוגע בגידולים החקלאיים, והורג את האנשים והבהמות ששהו מחוץ לבתים. בתוך הברד התלקחה אש, ואל הברד נלוו גם קולות מפחידים.


8.מכת ארבה
– ארבה כבד מגיע לארץ מצרים ואוכל את כל הגידולים שעוד נותרו אחרי הברד


9.מכת חושך – במשך שלושה ימים שוררת אפילה מוחלטת במצרים..


10. המכה ה 10 בייתה המכה הכי קשה- מכת בחורות שכל הבחורים ימותו.

תמונות