Día da Ilustración.

Actualizando a Castelao.

Big image

Traballo dos alumnos de 4º Diversificación do IES María sarmiento de Viveiro.

Big image
Big image

MAPA MENTAL : OBRA PLÁSTICA DE CASTELAO

Big image

Repasando un pouco: rianxeiro ilustre e emigrante en América.

Alfonso Daniel Rodríguez Castelao é todo un símbolo de Galicia, un loitador no exilio, que reflectiu na súa obra literaria e pictórica o fondo compromiso que o unía á súa terra.

Naceu en Rianxo o 30 de xaneiro de 1886. Aos once anos emigrou coa súa nai a Arxentina para reencontrarse co pai, que xa marchara primeiro.

Artista gráfico.

Alfonso Daniel Rodríguez Castelao
Big image
Big image

As nosas ilustracións.

Contra a violencia de xénero.

Pilar

Big image

Crítica social contra a corrupción.

Laura

Big image

Sempre migrantes.

Andrea

Big image

Jacobo

Big image

Castelao pintando as máscaras de "Os vellos non deben namorarse".

Big image