Tlo

Uvjet života

ŠTO JE TLO?

Tlo je rastresiti sloj zemljine površine na kojemu rastu biljke, žive životinje i ljudi.

Živa bića u zemlji

Na postanak tla utječu i živa bića koja u njemu žive, među kojima najviše ima sitnih, oku nevidljivih bića. Među korijenjem biljaka svoj životni prostor nalaze i mnoge životinje. Gujavica je osobito korisna u tlu. Ona uvlači lišće, njime se hrani i tako gnoji tlo.
Big image

gujavica je vrlo korisna u tlu

Big image
Big image

krtica kopa tunele u tlu

Big image

rovka živi u tlu

Big image

mravi grade mravinjake ispod površine tla.

Nastanak tla

Sastav tla

Voda

Zrak

Čvrste čestice

Mineralne tvari

Što je to humus?

Ostaci uginulih biljaka i životinja tvore humus.

Tlo bogato humusom je plodno tlo.

Big image

Vrste tla