Human Dynamics

Programma-aanbod 2013 - 2014

HUMAN DYNAMICS

Human Dynamics is een gedachtegoed dat je leert om fundamentele verschillen tussen mensen beter te begrijpen, en wel zo dat je met die verschillen in de dagelijkse praktijk beter om kunt gaan. In je werksituatie of privé. De verschillen tussen mensen in de manier waarop ze communiceren en samenwerken, worden in deze theorie verklaard vanuit de persoonlijkheidsdynamiek. Human Dynamics gaat uit van drie basisprincipes die elk mens in zich heeft: het mentale principe, het emotionele principe en het fysieke principe.  Het mentale principe is verbonden met de geest en het denken, Het emotionele principe met relaties en gevoelens. Het fysieke principe is verbonden met het doen en realiseren. Een balans in het mentale, emotionele en fysieke principe is belangrijk voor het welzijn van elk mens.   

Human Dynamics Open inschrijving

Op 24 en 25 oktober staat er een training Human Dynamics dl 1 gepland. De training is bedoeld voor iedereen die inzicht wil krijgen in de processen die ten grondslag liggen aan gedrag en inzicht in de communicatiebehoefte van jezelf en de ander. Het betreft een open inschrijving: dus iedereen is welkom. Kijk op de website van Prodas voor meer informatie.

Workshops Human Dynamics

De workshops zijn een verrijking in toepassing van het gedachtegoed Human Dynamics. Er staan drie workshops gepland. Deze zijn bedoeld voor een-ieder die méér wil. Kijk op de website van Prodas voor meer informatie. Voorwaarde is dat je Human Dynamics dl 1 hebt gehad.

Training Human Dynamics met de organisatie of school

Wil je met je team aan de slag met Human Dynamics? Door het herkennen, erkennen, begrijpen en benutten van de dynamieken van jezelf en die van je collega's wordt het werkplezier verhoogd. Je krijgt inzicht in jouw eigen kwaliteiten en die van de ander. Meld de school of het bedrijf aan voor een in-company-training.

Informatie en aanmelden

Voor informatie over de trainingen en of workshops, kijk op de website van Prodas of neem contact op met Anke Biesmans. a.biesmans@prodas.nl