משוב להשתלמות

מורן, מירב בר אור, לאה ואורלי

תכנים משמעותיים שנלמדו בהשתלמות

יצירת ענן מילים- טקסדו \roojoom\ photostory

למידת כלים חדשים ליישום בכיתה, כלים שמאפשרים גיוון בדרכי הוראה ולמידה. דרכי ייצוג מגוונים לנושא.

כלים שמאפשרים לענות גם על השונות בכיתה. כלים שמאפשרים ליישם את מיומנויות המאה ה- 21 בכתה, להישאר משמעותיים ורלוונטיים.

Big image