Antibiotica in de veehouderij

Verminderen antibioticagebruik in de veehouderij

Antibioticagebruik

Dierenhouders en dierenartsen behandelen dieren met antibiotica om ziekten te voorkomen of te genezen. Maar als het antibiotica verkeerd of te veel gebruikt wordt kan dit grote risioco's opleveren voor mens en milieu!
Big image

Waarom verminderen ?

Door antibiotica veel te gebruiken kan de bacterie resistent worden, dit wil je niet hebben want dan werkt de antibiotica niet meer. Doordat er in de veehouderij veel antibiotica gebruikt wordt is er een grotere kans dat de bacterie resistent wordt, daarom is het belangrijk dat de veehouders de antibiotica met maten gebruiken.

Maatregelen

Omdat we moeten voorkomen dat de bacteriën resistent worden moeten er maatregelen genomen worden. De overheid heeft besloten om het toedienen van antibiotica te verminderen ook heeft ze er voor gekozen dat alle antibiotica dat wordt toegediend geregistreerd moet worden.