Refleksioon

?mida tähendab? miks peaks? mis kasu? kuidas?

Mida reflekteerimine antud (õpetaja) kontekstis täpsemalt tähendab?


Õpetaja peegeldab, annab lühiülevaate tehtud tööst: kes tegi, mida tegi ja sellele lisaks oma arvamuse ning vajadusel muudab protsessi.

Kes peaks reflekteerima?


Kõik inimesed võiksid reflekteerida oma tegevsi, sest refleksioon on otseses mõttes mõtlemine ja arutamine. Kuid eriti tähtis on see isikute puhul, kes tegelevad innovatsiooni ja õpetamisega.

Mis kasu on reflekteerimisest?

Reflekteerides võib leida põhjuseid ja vastuseid käitumistele.

Et määratleda oma profesionaalsuse tase.

Teadvustamata teadmine muudetakse teadlikuks.

Kuidas on mõistlik reflekteerida

Reflekteerides tuleks teha tähelepanekuid oma tööst. Dokumentatsioon, kirjeldus, märkmete tegemine on heaks aluseks refleksiooniks ja annab ülevaate oma tööst perspektiivis. Dokumentatsioonivormiks sobib näiteks:


  • tunnianalüüs
  • tundide või juhtumite kirjeldus,
  • õpipäevik õpetaja märkmetega,
  • õpilaste kunstiteoste kogum,
  • tagasisideküsimustik,
  • videolindistus,
  • pildid, skeemid, märkmed
New Teacher Reflection