שימוש חוזר

מגישים: רועי זיכלינסקי, מור פלדהון ואופיר אליהו

שימוש חוזר עם קופסאות תה

אנחנו משתמשים בקופסאות תה בתור כלי להצמחת חיטה בכיתה.


אנחנו בחרנו את קופסאות התה בגלל שאף אחד בכיתה שלנו לא השתמש בזה וחשבנו שאנחנו צריכים לעשות משהו מקורי וראינו את קופסאות התה וחשבנו שזה רעיון טוב.