Reumers Jente

Examenopdracht IO juni 2013

Kwaliteit, Werkpunt, Groeipunt

Kwaliteit

Competentie 2


In groep werken

In groep werken

IO technologische voormiddag

DO 7: proefjes wetenschappelijk verklaren

Mevr. Vrolix

12 mei 2013

--> goed elkaar overeen

--> bevordert groepsfeer, opdrachtWerkpunt

Competentie 3


Uitvoering van de opdracht

Houding en voorkomen

IO Duurzaamheid

16 januari 2013

Mevr. Achten Ellen

Presentatie (gif in kleding) door Jolien, Saskia en Laure

spel: Jente en Laura Corstjens

--> onzeker

--> wist niet wat te doen


Verbetering

dag voordien --> overlopen wat ik kan doen terwijl de doelgroep taak uitvoert

vb. Hen helpen, vragen stellen, door de doelgroep wandelen

Groeipunt

Competentie 2


Kwaliteitsbewust handelen

Uitvoeren van de opdracht a.d.h.v een planning zelfstandig werken

IO Dorpsrestaurant

18 Februari 2013

Mevr. Breukers Miet

popcorn maken

a.d.h.v receptfiche zelfstandig werkenGIP en Stage

GIP

Geheugentraining bij dementerende


oudere

alle competenties

1. sociaal thema onderzoeken--> bundel maken

2. persoonsgerichte activiteit-->geheugenspelletjes doen

3. iets mondelings presenteren voor een groep-->presentatie voor jury

4. eigen studieloopbaan in handen nemen-->belangrijk eindresultaat, duurt hele jaar

Stage

Ziekenhuis Maas & Kempen te Bree

Revalidatiecentrum

samenwerken-->met patiënt en dokter voor perfecte behandeling

Planning opstellen-->vorderingen weer te geven patiënt