משוב להשתלמות תקשוב

מענת בלס ושירלי

במהלך ההשתלמות למדנו להשתמש בכלים תקשוביים מגווונים כגון: לינואיט, ROJOOM.

השתמשנו בחלק מהכלים במהלך השיעורים בתחומי הדעת השונים, כמו כן, העלו משימות מתוקשבות

במרחבים הכיתתיים.

לכל תלמיד הייתה אפשרות להתבטא באמצעות כלי תקשובי שונה.

זאת ועוד, הכלים נתנו לנו אפשרות להערכה חלופית בכיתה.

הקורס מחבר את התלמידים למיומנויות הנדרשות מתלמיד במאה ה- 21.

Big image
אין כמו אמא - גאון מחשבים

מוקדש באהבה למורות הוותיקות