השבוע הלאומי לגלישה בטוחה - תשע"ו

מחוז תל אביב

פעילויות רבות התקיימו במחוז בסימן "30 שניות למחשבה לפני שיתוף והפצה"

האקטון אזרחות דיגיטלית

במסגרת הפעילויות של שבוע הגלישה הבטוחה ערך צוות התקשוב המחוזי פעילות ייחודית וחדשנית שהזמינה תלמידים מכיתות ה'-ט' לקחת חלק במיני האקטון (מרתון פדגוגי) לקידום המודעות לאזרחות דיגיטלית בקהילת בית הספר ומחוצה לו.

אתר אזרחות דיגיטלית
דף התוצרים

סמליל מוגנות

תוצרים השבוע הלאומי לגלישה בטוחה במחוז

טלגמי בטיחות ברשת - מצטייני תקשוב בית חינוך דיזנגוף 2016
שלושים שניות מחשבה לפני שיתוף והפצה "חטיבת רבין" אזור
לוקחים 30 שניות למחשבה לפני שיתוף והפצה- רמת חן
30 שניות למחשבה -"יגאל אלון" בת-ים
אלימות ברשת חטב בן צבי
اسبوع الانترت الامن 2016