Nierfalen

Dieetvoorschriften

Wat houdt de ziekte 'nierfalen' in?

Een adequate nierfunctie is belangrijk voor het goed functioneren van het lichaam. Wanneer de werking van de nieren niet meer goed is, ontstaat een ophoping van afvalproducten van de stofwisseling en van overtollige dan wel schadelijke opgenomen stoffen. Men spreekt van nierschade, nierfalen of nierinsufficiëntie, wanneer de nieren niet (meer) werken zoals het hoort.

Oorzaken van nierfalen


 • Hypovolemie (laag of gering bloedvolume) door bloedverlies;
 • Uitdroging door het verlies van te veel lichaamsvocht (bijvoorbeeld door overgeven, diarree, zweten, koorts);
 • Slechte opname van vloeistoffen;
 • Medicatie (plaspillen kunnen bijvoorbeeld leiden tot overmatig vochtverlies); en
 • Abnormale bloedstroom naar en van de nier door een vernauwing van de nierslagaders
 • bloedvergiftiging. Dit ontstaat wanneer een infectie zich verspreidt door het gehele lichaam.Veelal ligt er een ernstige infectie, zoals buikvliesontsteking of longontsteking aan ten grondslag, maar soms kan een ontstoken kies of een blaasontsteking ook de oorzaak zijn van een sepsis.

Symptomen nierfalen

Typerend voor ernstige nierinsufficiëntie is de zware vermoeidheid. Andere klachten die kunnen optreden, zijn:
 • misselijkheid;
 • braken (overgeven);
 • verminderde eetlust;
 • vermagering;
 • spierkrampen;
 • vatbaarheid voor infecties;
 • jeuk en een droge huid.

Gevolgen nierfalen

Chronische nierinsufficientie kan leiden tot onder meer de volgende complicaties:
 • Hoge bloeddruk, welke wordt veroorzaakt door:
  • ophoping van veel vocht in het lichaam doordat de nieren niet in staat zijn om voldoende zout en water uit te scheiden; en
  • door de toegenomen secretie van een hormoon, renine, hetgeen bloeddrukverhogend werkt.
 • Als gevolg van hoge bloeddruk een verhoogd risico op hart- en vaatziektes:
 • Zware vermoeidheid, geheugenstoornissen, misselijkheid, vermindering van eetlust.
 • Spierkrampen, jeuk en een droge huid.
 • Waterretentie (het ophouden van water)
 • Bloedarmoede omdat door beschadigde nierweefsel de nieren niet langer erytropoëtine kunnen aanmaken. Dit hormoon stimuleert de productie van rode bloedcellen door het beenmerg.
 • Verminderde weerstand tegen infecties.
 • Stollings- en immuniteitsstoornissen.
 • Verstoorde botstofwisseling.
 • Stoornissen van het zenuwstelsel.
 • Bij mannen kan impotentie, libidoverlies optreden.
 • Bij vrouwen kan onvruchtbaarheid, amenorrhoe (wegvallen van de menstruatie) en libidoverlies optreden.
Big image

Verloop van de ziekte

U heeft te horen gekregen dat u lijdt aan een nierziekte. Een nierziekte is een verzamelnaam voor verschillende aandoeningen aan de nieren. Er zijn tientallen nierziekten, maar ze hebben één ding gemeen: uw nierfunctie gaat achteruit. Hierdoor kunnen de nieren hun taken steeds minder goed uitvoeren. En dat levert problemen op voor een aantal vitale lichaamsfuncties. De belangrijkste daarvan zijn het in balans houden van de vochthuishouding in het lichaam en het verwijderen van afvalstoffen.

Een nierziekte kan acuut zijn of chronisch, de behandeling tijdelijk of permanent. is nu vooral belangrijk om de achteruitgang van uw nierfunctie zoveel mogelijk te vertragen. En misschien zelfs wel te stoppen. Of dat laatste mogelijk is hangt af van de ziekte die u heeft. En van het stadium waarin de ziekte zich bevindt.


Voor meer informatie en/of uitleg kan je terecht op onze hoofdbron:

http://www.nierstichting.nl

Big image

Gemaakt door

Deveney Molly, Thalisa Dijks en Shanylsa Mañon